I 2017 stengte Trondheim bydrift det siste av de gamle pissoarene i byen, i Festningsgata. Under bystyremøtet 20. oktober stilte Pensjonistpartiets Svein Otto Nilsen spørsmål om det var aktuelt å bevare bygget.

«Pissoaret er i dag en skam for bydelen slik det står og noen må ta en avgjørelse. Det har tross alt gått over 5 år siden man stengte lokalet med en plakat og bygget er totalt nedtagget. Søppelet ligger fremdeles i selve avtredet», skrev Nilsen i spørsmålet.

Foreslått som kulturminne

Han fikk svar fra byutviklingsdirektør Bente Næverdal, som opplyser om at pissoaret er lagt inn i kulturminnekartet, i forslaget til ny arealdel for Trondheim kommune, som skal vedtas i løpet av det neste året.

«Det er planlagt å få fjernet taggingen, Konstruksjonen er svært dårlig og en ekspert på betong skal se om det er mulig å reparere og til hvilken kostnad», skrev Næverdal i sitt svar.

Dette er et lovende signal, sier Nilsen til Nidaros.

– Ja, det ser lovende ut, men så blir det jo også et spørsmål om kostnad, om man må ha en murer inn. Men det er en veldig positiv idé de har hatt, de som var interessert i å sette det i stand, sier Nilsen.

Foreninga Festningen parkrun har nemlig vist interesse for å ta hånd om pissoaret selv, som Nidaros tidligere har omtalt.

– For oss har pissoaret blitt et slags signalbygg, sa løpsansvarlig Martin Callanan til Nidaros, som opplyste om at foreninga bruker bygget som møtepunkt.

Det verneverdige huset på Bakklandet skal bli en kulturstue, men det er enklere sagt enn gjort

Vil antakeligvis ikke fungere

Nilsen hyller initiativet til løpegruppa.

– Denne foreninga er kanskje siste utvei, hvis kommunen ikke selv vil sette det i stand, sier Nilsen.

«Hvis det det er mulig må istandsetting budsjetteres. Dersom det istandsettes vil det i utgangspunktet holdes avstengt, og ikke ha funksjon som offentlig toalett», skrev byutviklingsdirektøren videre, og her skiller hun og politikeren lag.

– Jeg personlig synes nok at den ideelle løsningen hadde vært å bevare det som et fungerende pissoar. Utfarten til Småbergan er nok enda større i dag enn det var før i tida, sier Nilsen, men legger til:

– Men jeg skal ikke si så mye om hvordan tilstanden på rørene der er. Dersom man ikke vil ha det som et fungerende pissoar er det nok en fin løsning å få det bevart som et kulturminne. Om man skal sette det i stand, så kan man ikke ha det sånn som i dag, at man kort tid etter begynner å tagge det ned, og spikre veggene, og så videre.

Her kan du lese hele svaret fra byutviklingsdirektør Bente Næverdal:

Pissoar-svar fra byutviklingsdirektøren

Byantikvaren er innstilt på at Urinalet i Festningsgata bevares som et kulturminne. Det er lagt inn i kulturminnekartet med antikvarisk klasse C i forslaget til KPA med følgendebeskrivelse:

Urinalet ligger i parken rundt festningen, like over gata for Festningsgata 11.Dette er det siste gjenværende offentlige pissoaret/urinalet i Trondheim. Pissoaret antas å være bygd på 1960-70-tallet og er en sekskantet betongkonstruksjon med sekskantet pyramidetak.

Det er planlagt å få fjernet taggingen, Konstruksjonen er svært dårlig og en ekspert på betong skal se om det er mulig å reparere og til hvilken kostnad. Hvis det det er mulig må istandsetting budsjetteres. Dersom det istandsettes vil det i utgangspunktet holdes avstengt, og ikke ha funksjon som offentlig toalett.

Meningene er delte – men Martin har en pissoar-plan: – For oss er det blitt et slags signalbygg

Omstridt fortettingsprosjekt fremmes på nytt – men én ting har endret seg: – Godt å se at det hjelper