Paret vasket ikke leiligheten godt nok før de flyttet ut. Likevel er det de som har saksøkt sin tidligere utleier

Utleierne krevde at leietakerne betalte for ødelagte hvitevarer og utstyr. Nå har retten avgjort saken.