(Trønderdebatt)

Det var helt absurd å høre justisminister Mæland (H) og politidirektør Benedicte Bjørnland uttale seg i NRK, samt å lese pressemeldingen fra Bjørnland, om studien som hevder at instruktører ved Politihøyskolen skaffer seg seksuell omgang med kvinnelige studenter i bytte mot «gode referanser».

Minister Mæland snakker om å «rydde opp». Direktør Bjørnland snakker om at det som foregår er «uakseptabelt» og «i strid med vårt verdigrunnlag», hun bruker ord som «ledere som trår feil» og om å «endre kultur».

Som konkret tiltak lanserer hun «en ny medarbeiderundersøkelse».

Ingen av disse to mektige kvinnene nevner det første politet burde iverksette i en slik sammenheng. Det kalles etterforskning.

Jeg hitsetter Straffelovens §193 første ledd: «Den som skaffer seg eller en annen seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, straffes med fengsel inntil 6 år».

Hvorfor nevner ingen av de ansvarlige at det som er avdekket, hvis påstandene stemmer, er straffbare lovbrudd?

I utgangspunktet er ikke dette noen god dag for tilliten til politiet. Politidirektøren bruker dagen til å gjøre vondt verre.