Oppvekstdirektøren vil åpne skolene etter påske – men ikke alle samtidig