(NT24)

SKOGMO: Denne uka arrangeres Skogmodagan, som retter søkelyset mot hvordan hvordan distriktsnæringslivet skal takle det grønne skiftet og sikre arbeidsplasser og kompetanse i framtida. Med foredragsholdere og deltakere fra NTNU, Trøndelag fylke, SINTEF, Norcem, flere politiske parti samt lokalt næringsliv legges det opp til tre dager med faglig påfyll og nettverksbygging i industrimiljøet midt i Namdalen.

Som en del av arrangementet samles kjente navn fra politikken og næringslivet til en spennende næringslivsdebatt torsdag. Debatten sendes direkte på NT24.

– Namdalen har alle forutsetninger for å ta føringen i det grønne skiftet. Utfordringen handler blant annet om å sikre tilgangen til nok og riktig type folk for å få til ei bærekraftig omstilling og vekst, sier Ole Joar Flaat, daglig leder i Skogmo Industripark.

I debatten må trønderske politikere med stortingsambisjoner svare på spørsmål fra representanter fra bedriftene.

– Målet med debatten er at næringslivet skal få komme med innspill om hva som skal til for at bedriftene i distriktet når målene for bærekraftig vekst, sier Flaat.

Debatten vil blant annet dreie inn på temaer som rekruttering og kompetanse, klima og grønt skifte, samt politikken som vil sette rammene for næringsutviklinga i årene som kommer.

Næringslivsdebatten arrangeres av Skogmo Industripark, NHO Trøndelag, Sintef Energi og NT24.