Ønsker 120 km/t fartsgrense på norske veier – det vil ikke Trondheim kommune

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto Foto:

Administrasjonen i Trondheim kommune mener økt fartsgrense gir store negative konsekvenser.

DEL

Det er regjeringen ved Samferdselsdepartementet som har bedt Vegdirektoratet vurdere en økning av fartsgrense fra 110 til 120 km/t på norske veier.

Saken skal opp i Formannskapet i Trondheim i neste uke. I innstillingen går administrasjonen i kommunen for å gi et høringssvar der man sier nei til dette.

I administrasjonens innstilling heter det blant annet: – Trondheim kommune mener at en økt fartsgrense fra 110 km/t til 120 km/t på motorveger har flere ulemper enn fordeler, og kan gjøre det vanskeligere for Trondheim kommune å nå målene i Byvekstavtalen. Trondheim kommune anbefaler derfor ikke økt fartsgrense på motorveger.

Det pekes på negative konsekvenser som klimagassutslipp, støy, arealbruk, natur og luftkvalitet.

Man frykter også at økt fartsgrense fører til at kollektivtransporten får svekket konkurranseforhold til personbil, med økt byspredning og vanskeligere for Trondheim kommune å nå målene i Byvekstavtalen om at personbiltrafikk ikke skal øke.

– Trondheim kommune mener det er et steg i feil retning å gjøre tiltak på veinettet som kan føre til flere drepte og skadde, heter det videre.

Gruppeleder i Frp i Trondheim, Elin Marie Andreassen, har ikke tatt stilling til hvordan hun vil stille seg til saken, men mener på generelt grunnlag at økt fartsgrense gir bedre samfunnsnytte av veiene.

– Man gjør et forsøk på å øke fartsgrensen for å øke samfunnsnytten der det er forsvarlig. I Trøndelag kan man se for seg at nyere veier blir raskere bygget når samfunnsnytten blir bedre, sier hun.

Hun legger til at kommunen ikke kan behandle E6 som andre veier i Trondheim.

– Vi må slutte å behandle E6 som en lokalvei i Trondheim, den har stor betydning for nærings- og godstransport og er en viktig transportåre i Norge. Det er andre kriterier som skal vektlegges da, fastholder hun.

Høringsuttalelsen skal opp til behandling i formannskapet i neste uke.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken