Ifølge kjennelsen fra Trøndelag tingrett har selskapet en samlet gjeld på 3,2 millioner kroner, og selskapets samlede aktiva har en anslått verdi på 1,2 millioner.

Ifølge proff.no hadde selskapet driftsinntekter på drøyt 28 millioner kroner i 2021. De siste fire årene har selskapet hatt større og større inntekter, da de oversteg 20 millioner kroner inn i 2019.

Resultatmessig har det gått dårligere. Selskapets resultat før skatt var negativt - i overkant av halvannen million negativ på det verste. I 2021 leverte selskapet 110.000 kroner i positivt resultat før skatt.

Nidaros har forsøkt å komme i kontakt med daglig leder, men fikk røret slengt på da avisa ringte selskapet.

Valgte selv oppbud

Bostyrer John Aksel Stav sier til Nidaros at det innledningsvis vil være å få seg oversikt over selskapet som er på agendaen. Første telefonmøte med daglig leder er gjennomført. Bostyreren opplyser også at det er selskapet selv som har meldt oppbud.

– Dialogen (med daglig leder, journ.anm.) er god. Vi har ikke gått så mye i detalj ennå, men vi har hatt første møte for å få oversikt, sier Stav og viser til ni ansatte og eiendelene i boet.

Hva som skjer med de ni ansatte skal avgjøres i løpet av dagen, ifølge bostyreren.

Saken oppdateres