(Nettavisen)

Medieselskapet Amedia (som eier Nettavisen, red.anm) leverte i 2019 et brutto driftsresultat på 520 millioner kroner og et resultat før skatt på 312 millioner kroner.

- Jeg er svært fornøyd. Vi har vekst topplinjen og den underliggende veksten digitalt er høyere enn vi hadde estimert ved inngangen til året, som samlet har gitt oss en sterkere posisjon, sier konsernsjef Are Stokstad til Nettavisen.

Omsetningen økte fra 3,5 til 3,7 milliarder kroner, mens resultatet før skatt var ned fra 396 millioner kroner i 2017 til 312 millioner kroner i 2018.

Media-konsernet, som nå består av 79 aviser, kjøpte i 2019 opp Nordsjø Media, Sogn Avis og Nu Publishing, og etablerte nettavisen Nidaros i Trondheim på slutten av året. Oppkjøpene bidro til sterk vekst og styrket konsernets posisjon i det norske avismarkedet gjennom 2019, skriver Amedia i en pressemelding.

Les også: Telenor varsler korona-smell langt inn i neste kvartal

Flere abonnenter

Amedia økte partnerskapet med andre mediebedrifter, og er nå på eiersiden i 38 svenske lokalaviser. Selskapets aviser hadde ved utgangen av 2019 totalt 625.000 abonnenter. Antall heldigitale abonnenter økte i 2019 med 37 prosent til 291.000.

Opplagsveksten kom både av at antall aviser økte og av at antall abonnenter i sammenlignbare aviser økte med 5 prosent gjennom året. Amedias samlede opplagsinntekter steg med 9 prosent til 1679 millioner kroner i 2019.

Les også: Alle Nettavisen Pluss-abonnenter får nå fri tilgang til over 70 lokalaviser

Mens inntektene fra papirannonser falt, hadde Amedia en vekst på 1 prosent i det samlede annonsemarkedet. Med en vekst på 11 prosent ble Amedias digitale annonseinntekter 473 millioner kroner i 2019. I sammenlignbare aviser var veksten på 7 prosent.

Brutalt fall

Konsernsjef Are Stokstad, som like før viruset smalt inn det norsk samfunnet meldte at han skal tre av som konsernsjef , forteller om en tøff situasjon for mange av Amedia-avisene etter utbruddet av koronaviruset og nedstengingen i mars. Det er geografiske ulikheter, men det er særlig annonsemarkedet i de trykte mediene som er hardt rammet.

- Det har vært et brutalt fall, men noe bedre i april enn i den første perioden etter stengingen. Nå er vi spent på om oppmykningen påvirker annonseomsetningen, sier Stokstad til Nettavisen.

Effektene av pandemien illustrerer viktigheten av en robust digital økonomi, mener konsernsjefen.

- Vi har vist at vi har ryggrad til å møte denne typen situasjon. Vi sitter på mye erfaring i å omstille oss og skape endringer for å komme gjennom slike kriser som dette.

Les også: Bank kutter boligrenten: Har klar beskjed til konkurrentene

- Hvor lenge kan Amedia tåle en koronakrise uten at det berører driften mer enn nå?

- Vi har allerede gjennomført kostnadstilpasninger. Vi har hatt permitteringer på grunn av at annonse-aktiviteter trappes med, og generelt sparer vi der vi kan. Vi har delvis ansettelsesstopp og reduserte vikarbruken. Vi driver jo dette med evigheten som perspektiv. Hele mediebransjen står foran en formidabel transformasjon og endring. Vi trenger ressurser, fokus og folk for å satse på vekst og utvikling, men jeg har stort tro på at alle våre aviser skal komme gjennom dette.

Annonsevekst og -fall

Papirannonse-inntektene endte samlet på 794 millioner kroner, ned med 5 prosent fra året før. I sammenliknbare aviser var fallet på 13 prosent. Amedias samlede annonseinntekter økte med 1 prosent til 1267 millioner kroner i 2019.

Det rapporterte 2019-resultatet på 520 millioner kroner er i henhold til den nye regnskapsstandarden IFRS 16, som Amedia fra og med 2019 har implementert. Amedias brutto driftsresultat var i henhold til tidligere regnskapsstandard på 399 millioner kroner, som er 68 millioner kroner svakere enn i 2018.

- Tøft å ikke være digital

- Hva vil være annerledes i et mediekonsern som Amedia om fem år?

- Vi vil enda tydeligere være et digital mediekonsern. Vi er det allerede, men det vil merkes enda skarpere på resultatene våre . Det er en betydelig printøkonomi i tallene våre fortsatt. Vi har sett siden korona at digitalomsetningens andel øker formidabelt, uten at dette helt kompenserer print-tapene. Situasjonen illustrerer likevel at det er de som har kommet kortest med det digitale som har det tøffest nå, sier Stokstad.

- Lever papiravisene i 2030?

- Haha, det er en seiglivet konstruksjon. Papiravisene slik vi kjenner dem nå kommer ikke til å vare i evigheten. Vi driver med dette fordi det er lønnsomt og skaper verdi for annonsører og i nyhetsmarkedet, men det vil skje ting på frekvens og det skjer allerede - vi ser betydelige produktendringer, og det vil være heldigitale aviser i 2030 som nå har papir.

Les også: Feriepengene står i fare i en firedel av norske bedrifter

- Også mediebedrifter kan trenge støtte

Myndighetene bør sikre at infrastrukturen for journalistikken er god, først og fremst gjennom sunn økonomi og like vilkår, mener Stokstad:

- Vi trenger like konkurransevilkår, og støtte til infrastrukturen for journalistikken er vesentlig. Krisen viser at vi trenger en grunnstruktur av sunn økonomi som garantist for et mediemangfold over tid. Flertallet av aviser trenger momsfritak på abonnement, og noen av våre minste har noe direkte pressestøtte. Det viktige er at vi har en mediepolitikk som balanserer sunne bedrifter. Vi er opptatt av at også mediebedrifter kan trenge statlige virkemidler for å komme gjennom den krisen vi nå opplever.

- Hva skal du gjøre selv når du har gått av?

- Jeg sitter til det kommer en ny på plass. Så vil jeg hjelpe til og bidra inn i en ny overgang. Jeg har noen styreverv og sånn, og så får jeg se. Akkurat nå er det mer enn nok å forholde seg til denne jobben.