Nettavisen: Odin Bathen Nonstads romjul ble ikke helt som han hadde sett for seg i år. Fem dager før julaften, fikk han nemlig beskjed om at han måtte møte opp på NAV i Trondheim den 27.–29. desember, som en del av tiltaket han går på.

Opplegget Nonstad og de andre måtte delta i, besto av å se serien «Julestorm» på Netflix, etterfulgt av samtaler om løst og fast. Det reagerer 29-åringen på. Han mener det hele er bortkastet tid.

– Vi har ikke gjort noe produktivt. Tiltaket er til for å kartlegge behovene man har og for å finne en vei tilbake i arbeid. Da hjelper ikke julefilm, sier han til Nettavisen.

Nonstad har også skrevet om Nav på Twitter, og nådd ut til over 100.000 kontoer der. Der skrev han at Navs opplegg bare var arrangert for «å være jævlige».

– Hva mente du med den Twitter-meldingen?

– Det var vel en overreaksjon, og noe jeg skrev i den første runden, da jeg fikk beskjed om å møte. Opplegget har vært helt greit, men også litt meningsløst, svarer Nonstad.

Måtte pendle i flere timer

Nonstad mener Nav-opplegget i romjulen er designet for å sjekke om klientene på tiltak er i stand til å holde avtaler.

– Er ikke det å holde avtaler viktig for å komme seg tilbake i arbeidslivet?

– Absolutt. Det er en legitim greie fra deres side, slik at de vet hva de har å forholde oss til med oss som er der. Likevel kunne innholdet passet bedre til det vi er hos Nav for, sier Nonstad.


Nonstad bor litt utenfor Trondheim, og har derfor brukt omtrent to timer, flere dager i romjulen, på å komme seg til tiltaket.

– Det var kanskje ikke akkurat dette du hadde sett for deg å bruke romjulen på?

– Det var det absolutt ikke, sier Nonstad lattermildt.

Vil undersøke bakgrunnen for aktiviteten

Filmvisningen har ikke skjedd i NAVs lokaler, men er en aktivitet i regi av en ekstern tiltaksleverandør.

NAV har avtaler med tiltaksleverandører, som er virksomheter som leverer tjenester NAV betaler for, forteller direktør Torbjørn Aas i NAV Trøndelag i en e-post.

NAV kan ikke kommentere saken uten fritak fra taushetsplikten, men svarer på generelt grunnlag.

– Etter at vi ble kjent med Twitter-meldingen vil vi undersøke bakgrunnen for aktiviteten opp mot kontrakten som er inngått med den aktuelle virksomheten, sier direktør Torbjørn Aas i NAV Trøndelag.

– Kan organisere juleaktiviteter

Aktivitetene NAVs underleverandører tilbyr skal styrke deltakernes mulighet for å skaffe eller beholde lønnet arbeid.

– En leverandør skal følge den kravspesifikasjon som gjelder for det tiltaket de leverer. Samtidig er det viktig å understreke at en leverandør har muligheten til å organisere juleaktiviteter for sine deltakere, så lenge dette ikke forringer kvaliteten på tiltakene.

Videre understreker Aas at det er forventet av arbeidssøkere at man deltar i aktiviteter som bidrar at man kan komme seg ut i arbeid.

– Gjennomføring av arbeidsrettede tiltak er en slik aktivitet. Det er NAV-veileder, i samråd med arbeidssøker, som bestemmer hvilke tiltak som er aktuelle. Det blir gjort en behovsvurdering og laget en aktivitetsplan når arbeidssøkeren får et tiltak. Aktivitetsplanen viser hvilke aktiviteter som er planlagt for arbeidssøker og hva arbeidssøker ønsker å oppnå med tiltaket.

En arbeidssøker som ikke møter til avtalt aktivitet, kan miste sin rett til ytelser for dager med ugyldig fravær, forteller NAV Trøndelag-direktøren.

– Det er mulig å avtale fravær. Fravær kan avtales direkte med NAV-veileder, som vil vurdere om det er grunnlag for å gi fritak fra oppmøte. Det er NAV-veileder som avgjør om det er grunnlag for å gi fritak fra oppmøte. Blir fritak innvilget vil ikke ytelsene fra NAV bli redusert.

Les også

24 år skiller dem, men det hindret ikke kjærligheten fra å blomstre. Nå er det full rulle med baby og valgkamp

– Ikke et faglig tilbud

Annette Munkvik, talskvinne for underleverandøren Prima, forteller at dette er et sosialt tilbud som skal supplere det faglige.

– Det jeg kan si er at vi har faglige tilbud gående hele året, også i juleuka med fokus på mestring, motivasjon og karriereferdigheter, sier Munkvik til Nettavisen.

I tillegg tilbyr underleverandøren sosiale aktiviteter.

– Da er film en sosial aktivitet, og spise lunsj. Film går ikke under det faglige tilbudet.

Munkvik ønsker ikke å kommentere oppmøteplikten i romjulen.

Hva tenker du om kritikken?

Noen synes det er bra, og andre synes ikke det er bra. Det kommer alltid til å være ulike oppfatninger, sier hun.

Kari Elisabeth Kaski har også kommentert saken i ett Twitter-innlegg og beskriver det som «klin kokos vanvittig»:

Kritikken fra SV-toppen ønsker heller ikke Munkvik å kommentere.