Da regjeringen torsdag formiddag la fram forslag til revidert nasjonalbudsjett, var det allerede kjent at Ocean Space Centre utsettes.

Nå er det klart at det utsettes til senest 2025, heter det i regjeringens forslag til tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet.

«Oppstart av Ocean Space Centre utsettes til senest 2025. Bevilgningen til formålet foreslås redusert med 405 mill. kroner.», skriver regjeringen.

Regjeringen mener at det er en betydelig og økende usikkerhet knyttet til kostnadene ved prosjektet, blant annet på grunn av økte materialkostnader.

«Prosjektet består for en stor del av stål og betong, som har hatt en betydelig prisvekst det siste året».

Nå vil regjeringen bruke tiden frem til oppstart til å omarbeide prosjektet, identifisere mulige kutt og vurdere kostnadsbildet. Det foreslås å redusere bevilgningen til prosjektet med 405 millioner kroner i år.

«Regjeringen vil i forbindelse med statsbudsjettet for 2023 gjøre en ny vurdering av mulighetene for oppstart av prosjektet i løpet av 2023».

Vil spare penger

Prosjektet er imidlertid allerede i gang.

– Ocean Space Centre er et prosjekt som ble godkjent for finansiering av Stortinget for bare et halvt år siden, og prosjektet er i gang. Vi har begynt å inngå kontrakter og flytte folk. Da er dette et sent stopptidspunkt, sier Olav Bolland, leder for styringsgruppa, til Nidaros torsdag morgen.

Ocean Space Centre er tenkt å bli det nasjonale kunnskapssenteret for havromsteknologi, og et av verdens mest avanserte anlegg for forskning og undervisning på maritim teknologi. Utbyggingen vil innebære at deler av dagens bygningsmasse på NTNUs tomt på Tyholt rives, for å gi plass til et anlegg som er cirka 25 prosent større.

Inndekning og omprioriteringer

Nå er det tid for inndekning og omprioriteringer, innledet finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) regjeringens pressekonferanse om revidert nasjonalbudsjett torsdag formiddag.

– Vi må dempe presset i norsk økonomi, sa han.

Han trakk fram at krigen i Ukraina gir risiko for høyere inflasjon, samt en stor usikkerhet.

– Høye energiprisene skaper inflasjon, skaper press og de utfordringene alle kjenner til.

Finansministeren trakk fram at regjeringen nå vil gjennomføre en helhetlig gjennomgang av statlige byggeprosjekter, noe som blant annet innebærer nedskalering av NTNU-campus.

– Er det grep man kan gjøre for å dempe de langsiktige kostnadene? sa Vedum.

Om utsettelsen av Ocean Space Centre sa han:

– Vi skal gå gjennom kostnadene og se på om vi kan få gjort det billigere. Vi kommer tilbake til dette i statsbudsjettet i høst. Det blir oppstart senest i 2025, og nå må vi gå runder og se på om det kan gjøres billigere og bedre.

– Uklok beslutning

Nyheten har torsdag morgen skapt store reaksjoner, både hos Sintef Ocean og i det politiske miljøet. Det har vært bred politisk enighet både i regjeringa og ellers om byggingen av Ocean Space Centre.

– Det er en forferdelig uklok beslutning med tanke på at man nå forsinker forskningsinfrastruktur som skal bidra til industri, arbeidsplasser og det grønne skiftet, sier ordfører Rita Ottervik (Ap).

Hun kritiserer prosessen, og det at de ikke har blitt involvert lokalt overhodet.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) er klar på at regjeringens forslag øker kostnadene i prosjektet, og mener dette vil utgjøre mellom 500 og 750 millioner kroner.

– Dette må Stortinget rydde opp i, og signalene må komme raskt slik at det ikke påløper unødige kostnader og forsinkelser, skriver han i en e-post.

– Trønderfiendtlig regjering

Stortingsrepresentant Linda Hofstad Helleland (H), som var statsråd under forrige regjering og presenterte den regjeringens bevilgning i statsbudsjettet i fjor høst, reagerer kraftig.

– Vi har vel aldri hatt en så trønderfientlig regjering som nå. Først varsler de at campusprosjektet på NTNU settes i fare, så vraker de i realiteten Ocean Space Centre når de utsetter utbyggingen på ubestemt tid, sier Helleland.

– Mangel på forståelse

Også arbeidstakerorganisasjonen Akademikerne reagerer på nyheten.

– Å stoppe Ocean Space Centre viser mangel på forståelse for betydningen av forskning. Det er kanskje dyrt å bygge nå, men det er sannsynligvis mye dyrere å vente, sier Lise Lyngsnes Randeberg, konstituert leder i Akademikerne i en pressemelding.

– En utsettelse rimer dårlig med regjeringens satsing på grønn omstilling.

Dagens laboratorier i Marinteknisk senter er gamle, nedslitte og har behov for omfattende vedlikehold og oppgraderinger, skriver organisasjonen. Derfor mener de at det er nødvendig å komme raskt i gang.