Tirsdagens snittpris per kWh er 1,65 kroner høyere enn mandag og 17,6 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pool sine nettsider.

Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, og som regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område. Støtten trekkes fra på faktura for nettleien.

Maksprisen tirsdag på 5,03 kroner per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 17 og 18. Den er 3,98 kroner høyere enn mandag og 1,34 kroner høyere enn samme dag året før.

Sjekk når strømmen er dyrest

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 6,49 kroner.

Minsteprisen blir på 70,6 øre per kWh mellom klokken 2 og 3 på natten.

Prisene som legges fram av Nord Pool for neste dag, er foreløpige, og små prisjusteringer kan bli gjort i ettertid.

Så dyr blir dusjen

Med en makspris på 5,03 kroner vil det lønne seg å unngå en dusj eller to i tidsrommet.

En dusj på ti minutter bruker i snitt rundt 4,5 kWh, men det avhenger av temperatur og hvor mye vann dusjhodet leverer. En dusj på ti minutter vil i snitt koste rundt 22 kroner i morgen når strømprisen er på det høyeste.

Kan forklares av to faktorer

Tom Eirik Olsen, handelssjef i Ishavskraft, forteller til Nordlys at det i hovedsak er to faktorer som forklarer den plutselige og kraftige prisoppgangen.

– Det ene er at innfrysingen av de store elvene i Nord-Sverige ikke er ferdig ennå. Målet er å få en fin og stabil innfrysing nå, så man kan produsere under hindringer gjennom vinteren, forklarer Olsen.

I tillegg har det oppstått produksjonsproblemer på vindkraftsiden i nord.

– Ising på vindmøllebladene er en utfordring nå over større deler av nordområdene. Dette gjelder mange vindkraftanlegg i regionen, og da går prisen opp, sier Olsen.

Ising reduserer produksjonen, og i verste fall må vindparkene tas ut av drift for en periode av sikkerhetsårsaker grunnet fare for iskast.

Det er altså disse to faktorene som treffer samtidig, slik at strømprisen dermed øker til de høyeste prisene på et år.

– Jeg forstår at folk kanskje har vanskelig for å kjøpe forklaringen om ising på vindkraftanlegg. Men en produsent ville aldri ha stanset produksjonen frivillig på så høye prisnivåer. Det er jo nå produsentene virkelig ønsker å produsere for fullt, men dette er restriksjoner som de må forholde seg til, sier Olsen i Ishavskraft.