En pasient som var innlagt på St. Olavs hospital døde 20. desember. Det melder sykehuset på egne nettsider.

Dødsfallet er det 23. ved sykehuset hittil i pandemien.

Det er nå 12 pasienter som er innlagt med korona. Tre av dem mottar intensiv behandling og to av dem er på respirator.