Nettavisen: Det har lenge vært en mistanke om at Modernas vaksine er enda mer effektiv enn Pfizer/Biontech, selv om begge vaksinene kunne vise til rundt 95 prosent effektivitet i de første studiene.

Det faktum at Moderna-vaksinen ser ut til å gi litt sterkere sykdomsfølelse, spesielt etter andre vaksine, er et tegn på at kroppen jobber hardere.

For noen uker siden dukket det opp en studie fra USA viste at Delta-varianten virkelig viser denne forskjellen: Moderna-vaksinen var ifølge studien 76 prosent effektiv mot Delta-varianten, mens Pfizer-vaksinen kun viste 42 prosent effekt mot den plagsomme varianten.

Ny studie bekrefter funn

Og nå bekrefter langt på vei en ny studie blant 1600 helsearbeidere i Belgia at det er til dels store forskjeller på vaksinene.

I studien publisert i Jama, har en analysert mengden antistoffer som genereres hos fullvaksinerte. Antistoffene er førstelinjeforsvaret til kroppen som umiddelbart angriper viruset.

Ifølge studien hadde de Moderna-vaksinerte over dobbelt så store mengder antistoffer i kroppen, som de som hadde fått Pfizer-vaksinen: 3836 mot 1444 U/ml (enheter per milliliter).

Blant de vaksinerte som tidligere hadde vært smittet av viruset var mengden for begge vaksinene betydelig høyere, men også her hadde de Moderna-vaksinerte høyere mengder antistoffer: 10708 vs. 8174 U/ml.

Tror to ting forklarer forskjellen

Forskerne bak studien peker på to forklaringer på hvorfor de to vaksinene, som i utgangspunktet fungerer på samme måte, gir såpass forskjellig resultat:

1. Moderna-vaksinen inneholder 100 mikrogram mRNA, mens Pfizer-vaksinen inneholder 30 mikrogram. Den økte mengden mRNA antas å føre til at det produseres større mengder spike-protein i kroppen, og dermed har kroppen mer å øve seg på.

2. Moderna-vaksinen har et lengre mellomrom mellom første og andre dose enn Pfizer: 4 mot 3 uker.

Tidligere i sommer kom det en studie fra England som viste at mellomrommet mellom dosene hadde stor påvirkning på kroppens immunrespons.

Måten Norge har valgt å gi vaksinen på de siste månedene gjør at norske vaksinerte allerede har full effekt av dette: FHI var tidlig ute med å utvide mellomrommet mellom første og andre dose opp til 12 uker.

Vet ikke hva det betyr for effekten på lang sikt

Fra Israel har det kommet data som antyder at effekten på vaksinene kan svekkes forholdsvis fort.

Ifølge Bloomberg er håpet til forskere at høyere mengder antistoffer vil gi en effekt i lengre tid. Men den konklusjonen er det for tidlig å trekke:

– Jeg vil advare mot å trekke slutningen at effekten vil svekkes tregere bare fordi Moderna viser seg å ha noe høyere mengder antistoffer på på det høyeste. En slik konklusjon krever en rekke antakelser som vi ennå ikke vet om stemmer, sier biostatiker David Benkeser til Bloomberg.