Det var i januar 2021 at mannen i 60-årene måtte møte i tingretten, tiltalt for medvirkning til seksuelle overgrep.

Ifølge tiltalen har mannen bidratt til overgrepene ved at han via Skype eller andre chattetjenester oppfordret til, avtalte og betalte for at overgrepene skulle skje.

I tiltalen het at det han medvirket til overgrep mot fem jenter, alle under 16 år. Den yngste skal ha vært bare 6 år gammel da overgrepene mot henne startet, ifølge tiltalen.

I tillegg skal andre barn ha blitt tvunget til seksuell omgang med jentene. Overgrepene fant sted på Filippinene.

Kripos har stått for etterforskningen, noe som gjorde at rettssaken gikk for Oslo tingrett.

Nektet straffskyld

Næringslivsprofilen ble i tingretten dømt til 13 års fengsel, i tråd med aktoratets påstand. Han måtte også betale erstatning til de fem jentene. Han ble dømt til å betale 200.000 hver til tre av dem, 150.000 til en fjerde, og 120.000 kroner til den siste. Han ble også ilagt kontaktforbud mot de fem jentene.

Mannen nektet straffskyld, og anket dommen. I retten hevdet tiltalte at han hadde bestilt sexshow, men av voksne mennesker. Han hevdet at han ikke har sett overgrep mot barn. Retten mener imidlertid at han har det, og at meldinger i chatteloggen viser at han var klar over dette.

Les mer om saken her: Næringslivsprofil dømt til 13 års fengsel for medvirkning til seksuelle overgrep

Ankeforhandling ble holdt 9. mai–10. juni 2022, og 10. august i år er det avsagt en ny dom.

Det ble lagt vekt på at overgrepene har vært av likeartet karakter og foregått over en lengre periode. Tiltalte har slikt sett utvist et fast forsett, over lang tid, mot flere fornærmede. Det kan også framstå som tilfeldig om det har blitt eller ikke blitt gjennomført samleie under overgrepene. De fornærmede har videre vært i en særlig sårbar situasjon ved at de har vært fattige og i desperat pengenød, noe som har muliggjort overgrepene. Også dette har tiltalte vært klar over, heter det i lagmannsrettens vurdering.

I formildende retning ble det vektlagt at hovedforhandlingene høsten 2019 ble utsatt til januar 2021, på grunn av ny informasjon som krevde ytterligere etterforskning, i tillegg til pandemien.

Hevet erstatningsbeløp

Lagmannsretten senket straffen fra 13 til 10 år, og har kommet fram til et større erstatningsbeløp til fire av jentene enn det tingretten besluttet, mens mannen frifinnes for krav om erstatning til den femte jenta. Retten vurderer at det ikke foreligger en klar sannsynlighetsovervekt for at mannen så på sexshow som involverte denne jenta. For de fire andre ble erstatningsbeløpet hevet med 50.000 kroner for tre av dem, og 30.000 for den siste.

Lagmannsretten fant det heller ikke bevist at mannen medvirket til seksuelle overgrep mot to av de fornærmede jentene, og ble frifunnet for dette.

Advokat Frode Sulland, som representerer den dømte mannen, sier at hans klient er svært skuffet.

– Han har hele tiden hevdet sin uskyld i denne saken, fordi han har forklart hele veien at han har sett på sex-show med voksne, ikke med barn. Derfor er han glad for å bli frikjent for sakene på to av de fornærmede. Samtidig er han svært skuffet over domfellelsen for øvrig.

Sulland sier at den tiltalte trondhjemmeren ønsker å anke avgjørelsen.

– Hvordan har din klient det?

– Han opplever det som svært tungt å få en så streng straff, og bli dømt for handlinger han mener han ikke har begått.