Ny dag med mange nye smittede i Trondheim. Kommunen vet ikke hvordan familie ble smittet.

Flere nye tilfeller knyttes til utbruddet fra Lille London. I tillegg har det dukket opp smitte i en familie som man ikke har identifisert smittekilden til.