Er den indre kanalen på Grilstad Marina en plass for din yacht? Eller skal den indre kanalen være et rekreasjonsområde for barn, unge og alle andre badeglade i Trondheim?

Jeg støtter så absolutt småbåttrafikken. Selv nyter jeg gjerne en dag på sjøen med båt. Det som er så fint med båter er at de har en motor. Med noen hestekrefter bak ryggen kan du fint styre unna den indre kanaler. Dermed unngår man farlige situasjoner mellom båttrafikanter og badegjester.

Nå skjønner jeg at det selvsagt er veldig beleilig for de som kan punge ut snaue ti millioner for en leilighet ved bryggerekka å ha fritidsbåten plassert utenfor stuevinduet. For all del: Velstående familier må jo kunne få nyte en rekeaften i sin yacht uten all denne støyen fra badegjester?

En attraktiv badeplass i Trondheim er en knapphet. Ønsker vi et mangfoldig sjøområde for alle, er det klart at de harde trafikantene må vike for de myke. Bading foregår på et friområde der alle Trondheims innbyggere skal være velkommen.

Kommunen søkte derfor om ny badetrapp som skulle «fremme friluftsliv og ivareta viktige økologiske funksjoner i strandsonen». Det medførte naturlig nok til en klagestorm fra den ressurssterke massen i nærområdet, som leide inn advokatfirmaet Sjøquist og Hopsø AS. Statsforvalteren har derfor tatt stilling til klagen og mener badetrappen rammes av byggeforbudet i strandsonen og at trappen krever dispensasjon for å tillates.

Nå må Trondheim kommune stå på kravet. Søk dispensasjon fra statsforvalterens forbud mot badetrapp, som har latt seg kue av et advokatfirma på vegne av sameier og velforeninger i området.