– Vi må tilbake til 1930-tallet for å finne et kraftigere økonomisk tilbakeslag i Norge i fredstid, skriver Norges Bank i en pengepolitisk oppdatering for mai 2020.

Torsdag formiddag ble det kjent at komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet i Norges Bank enstemmig er enig om å sette styringsrenta ned fra 0,25 prosent til 0 prosent.

Norges Bank anslår at BNP for Fastlands-Norge i 2020 blir om lag 5 prosent lavere enn i 2019.

– Slik komiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover. Vi ser ikke for oss at styringsrenten vil bli satt ytterligere ned, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

Norges Bank skriver i den pengepolitiske oppdateringen at de regner med at renta vil ligge på null ut 2023.

– Lavere renter stopper ikke nedturen

– Dette er en helt ekstraordinær nedgang i norsk økonomi. Lavere rente kan ikke hindre at utbruddet får alvorlige konsekvenser, men det kan bidra til å dempe utslaget, sa sentralbanksjef Øystein Olsen på en pressekonferanse torsdag formiddag.

Samtidig understreker de at det er uvanlig stor usikkerhet om utviklingen fremover.

– Usikkerheten virusutbruddet har skapt, vil trolig føre til at husholdninger ønsker å spare mer enn før, og til at bedrifter utsetter sine investeringer

– Den økonomiske aktiviteten ventes å ta seg opp etter hvert som smitteverntiltakene trappes ned, men det vil trolig ta tid før produksjonen og sysselsettingen er tilbake på samme nivå som før pandemien, skriver de.

– Etter hvert som situasjonen normaliseres, vil lave renter bidra til at aktiviteten tar seg raskere opp. Det kan redusere risikoen for at arbeidsledigheten fester seg på et høyt nivå, skriver Norges Bank.

DNB og Nordea avventer

DNB og Nordea sier til Dagens Næringsliv at de foreløpig ikke kan si hva de vil gjøre med sine boliglånsrenter etter Norges Banks rentekutt.

– Beslutningen til Norges Bank kom for kort tiden, og vi ser selvfølgelig på dette nå, sier kommunikasjonsrådgiver Anja Lohne Holm i Nordea.

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund kommer med en klar oppfordring til lånekundene etter beslutningen.

– Folk flest bør løpe til banken og kreve lavere rente enn det bankene tilbyr i dag, sier han i en pressemelding.

– Uventet

Det ble på forhånd spekulert på om det kunne bli nullrente under dagens rentemøte.

Analytiker Dane Cekov i Nordea Markets trodde på forhånd at renta ville holdes uendret.

– Denne avgjørelsen kom uventet, skriver han i en oppdatering.