– Vi har derfor et overskudd av koronavaksiner for øyeblikket, skriver FHI på sine nettsider.

Norge og EU har investert tungt i vaksineutvikling for å sikre nok vaksiner til befolkningen. Samtidig har man akseptert risikoen for et overskudd av doser, ifølge FHI.

Planen var å donere vekk et eventuelt overskudd. Men etterspørselen i lavinntektsland for å ta imot koronavaksiner fra Norge faller, trass i lav vaksinedekning.

– For første gang i pandemien overstiger nå tilgangen etterspørselen etter koronavaksinedoser. Dette gjelder de fleste land i EU, også Norge, skriver FHI.

Vaksinedoser som ikke kan brukes i Norge, må derfor kasseres. Det har allerede skjedd med nærmere 140.000 doser.

– Norge forventer at det vil bli nødvendig med ytterligere kassasjon av koronavaksinedoser utover året, så lenge den globale etterspørselen ikke endrer seg, opplyser FHI.

I løpet av pandemien har Norge donert 7,4 millioner doser til 25 land, de fleste gjennom Covax-samarbeidet.

Trondheimstallene: - Ikke harmonert med etterspørselen

Desember 2021 og januar 2022 fikk Trondheim kommune tildelt store mengder koronavaksiner fra FHI, barnedoser og doser beregnet for tredje dose til den voksne befolkningen.

Vaksinekoordinator Kari Kirkvoll skriver at dette har vært av et antall som ikke har harmonert med etterspørselen.

Nidaros har bedt kommunen om tall for kasserte koronavaksiner i Trondheim i perioden uke 6 2021 til og med 10. mai 2022.

Her opplyser kommunen at det dreier seg om totalt 8441 doser.

Pfizer voksendoser: 3948 doser

Pfizer barnedoser: 2980 doser

Moderna: 1420 doser

Novavax: 93 doser

– I løpet av 2021 ble nærmest ingen vaksinedoser kassert på grunn av utløpsdato i Trondheim, skriver vaksinekoordinator Kirkvoll i en e-post.