Nora Selnæs (22) og Tommy Reinås (48) innstilles som toppkandidater for henholdsvis Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag til stortingsvalget for Miljøpartiet De Grønne. Selnæs innstilles også på topp dersom nominasjonsmøtet lander på en felles liste for de to valgdistriktene, mens Reinås foreslås til andreplassen.

– Vi er takknemlige for den tilliten vi har fått av nominasjonskomiteen så langt. Nå gleder vi oss til å drive valgkamp sammen med resten av listekandidatene og fylkeslaget, sier Selnæs og Reinås i en pressemelding.

Yngste toppkandidat

Ranheimsjenta kan dermed regne med å være den desidert yngste toppkandidaten i fylket, også historisk. Det skriver partiet i en pressemelding onsdag.

– Det er vi unge som taper mest på dagens massive oljeutvinning og klimaendringene, siden det er vi som må leve lengst med konsekvensene. Klimastreikerne må få en plass ved bordet og reell innflytelse over norsk klimapolitikk, sier Selnæs i pressemeldingen.

Leder i nominasjonskomiteen, Ivar Henry Larsen, sier at Selnæs har kommet som en storm inn i MDG.

– Nora viser omsorg for sin generasjon, og klarer å formidle dagens utfordringer i et nytt framtidsperspektiv, i solidaritet og internasjonal forståelse, sier Larsen i meldingen.

22-åringen studerer til vanlig utviklingsstudier ved Universitetet i Oslo.

Bekymret trebarnsfar

Reinås, som er småbarnsfar, forteller at han er bekymret over sine barns framtid på en klode i ubalanse.

– Jeg er som trebarnsfar bekymret over en framtid for mine barn, en framtid med klima og naturkrise. Vi som er dagens vokse må rydde opp i problemene, og jobben med å få til et klimanøytral samfunn, men også et naturnøytralt samfunn må startes i dag. Vi har ingen tid å miste, forteller Reinås

Reinås har vært heltidspolitiker siden 2015, som gruppeleder og fylkestingsrepresentant for MDG.

Larsen sier at Reinås med sin politiske erfaring vil være uredd, og ha en klar stemme, i kontroversielle saker i miljødebatten.

– Han er drevet fram av sitt ønske om å ta vare på natur og det biologiske mangfoldet, i tillegg til likeverd og rettferdig fordeling.

Hvorvidt MDG Trøndelag skal stille med to eller en liste avgjøres på et medlemsmøte 27. oktober. Stortingslistene vedtas på nominasjonsmøtet 31. oktober.