Totalt har åtte personer ved Charlottenlund helse- og velferdssenter testet positivt – seks beboere og to ansatte.

– Tilstanden til beboerne varierer fra ingen til moderate og alvorlige symptomer. Det går i bølgedaler, men er stabilt, så vidt jeg vet, sier enhetsleder Asbjørn Strømmen.

– Fryktet det verste

Flere av de smittede beboerne ved Charlottenlund helse- og velferdssenter har feber og får oksygenbehandling, ifølge Strømmen.

Tre av pasientene er i 80-årene, mens en pasient er i 70-årene og en i 90-årene.

Det var den 17. desember at smitten først ble oppdaget etter at en beboer ved helse- og velferdssenteret på Charlottenlund,
ble innlagt ved St. Olavs hospital, og deretter fikk påvist korona. 32 beboere og 15 ansatte ble satt i karantene som følge av dette.

Gjennom re-testing hver tredje dag siden, er det blitt oppdaget ytterligere smittetilfeller, senest på søndag.

– Vi fryktet det verste da en ansatt testet positivt, men jeg må si vi ble lettet da resultatet kom i går. Alle ansatte som ble re-testet på søndagen, hadde negativ test. Heller ingen nye beboere har fått påvist smitte, opplyser Strømmen.

Samtlige av de smittede er på samme avdeling, hvor det per i dag bor 16 personer.

Må finne løsning til nyåret

Til sammen 18 ansatte har vært i karantene de siste ukene, og samtlige, bortsett fra én er nå tilbake i jobb, ifølge enhetslederen.

– En av dem som kom tilbake fra karantene, måtte tilbake i karantene etter ett døgn på grunn av at vedkommende hadde jobbet med den som fikk påvist smitte på søndag, sier han.

Også sju andre ansatte er satt i karantene.

– Frykter du denne situasjonen vil pågå en god stund til?

– Jeg blir ikke forundret om det kommer mer smitte. Jeg er forberedt på at det kan skje, samtidig er jeg optimistisk. Vi har klart å holde pasientene smittefri, og det til tross for at det er smitte på samme avdelingen. Det er godt jobbet av de ansatte. Andre avdelingene – ikke berørt av smitten.

– De som ikke er smittet av beboerne, skal ut av karantene etter nyttårsaften. Da må vi finne en løsning for hvordan de kan ivaretas for å få et normalt liv igjen, sier Strømmen.