Det opplyser Amedia i en pressemelding torsdag.

– Når situasjonen har blitt som den har blitt, så er det beste for Nidaros i nåværende situasjon at jeg trekker meg, sier Reginiussen.

– Avgangen skjer også for å markere at det er viktig med ryddighet i forholdet mellom en utgiver og en redaktør.

Reginiussen sier at han i grensesnittet mellom overgangen fra rollen som ansvarlig redaktør og til den nye rollen som påtroppende styreleder, har gjort feil.

– Kommunikasjonen mellom meg og ansvarlig redaktør var ikke slik den burde være. Jeg respekterer redaktørens frihet og ansvar og vet hvor grensene går. Det ble i dette tilfelle utydelig, og det beklager jeg.

Reginiussen vil nå konsentrere seg om sine andre oppgaver han har som direktør for nye medier i Amedia.