Nidaros-redaktør Arne Reginiussen spør i sitt innlegg 4. mai hva som er vitsen med påbudt høyresving fra Bakke bru ned Kjøpmannsgata når det ikke er kø på brua.
Svar: Hensikten er å bedre fremkommeligheten for busser og utrykningskjøretøy i Olav Tryggvasons gate. Problemet ligger ikke på Bakke bru. Grunnen til endringene er at bussene har vært nede i gangfart gjennom Midtbyen. Dette har vært omtalt flere ganger i mediene siden nytt bussystem ble satt i drift for ni måneder siden.

Bilene står for 60 prosent av trafikken i Olav Tryggvasons gate, noe som har bidratt til at bussene stamper i kø. Over halvparten av biltrafikken i Midtbyen er gjennomgangstrafikk, det vil si biler som ikke skal stoppe for besøk eller handel, men som bruker sentrum som gjennomfartsåre.

Trondheim er beste by

Reginiussen serverer videre flere påstander som enten ikke er riktige eller som bør nyanseres med fakta:

1. Påstand: Når noe fungerer (trafikken i Midtbyen) bør man ikke fikse på det.
Kommentar: Trafikken fungerer ikke når kollektivtrafikken er nede i gangfart i rushtid. Da må man prøve å finne løsninger. Olav Tryggvasons gate er et prøveprosjekt der ulike tiltak blir prøvd ut for å finne den beste permanente løsningen.

2. Påstand: Bilister er uønsket i Midtbyen.
Kommentar: Biltrafikken i Midtbyen har holdt seg ganske stabil de siste årene. Det er ikke noe vedtatt mål å fjerne bilene, men å finne et balansepunkt som fungerer for både gående, syklende, kollektivreisende, næringstrafikk, utrykningskjøretøy og privatbilister. Det sitter i snitt 1,1 person i hver bil i byen i rushtid. Det krever mye plass. En Metrobuss kan til sammenligning ta med 140 passasjerer.

3. Påstand: Det er nærliggende å tro at dette er en sak hvor MDG har fått gjennomslag.
Kommentar: Et bredt politisk flertall står bak endringene.

4. Påstand: Trondheim er en av landets verste byer å kjøre bil i.
Kommentar: NAF gjennomfører spørreundersøkelser om bytransport annethvert år. Hver gang kommer Trondheim ut som den norske byen der folk er mest fornøyd med hverdagsreisen.

Noen flere fakta:
- Folk som reiser miljøvennlig står for 57 prosent av all omsetning i Midtbyen (2017).
- Fire av fem på Byhaven reiser miljøvennlig, en av fem kommer med bil (2018).
- Olav Tryggvasons gate ble en omsetningsvinner i Midtbyen samtidig som det kom restriksjoner på biltrafikken i gata.
- Fjordgata fikk mer trafikk og lavere omsetning (2018).

Det siste beviser ingen årsakssammenheng mellom bilbruk og handel, men det indikerer at sammenhengene er så komplekse at transportløsninger og arealbruk i Midtbyen fortjener en opplyst debatt.