Sammen med Amedia og Sparebankstiftelsen DNB deler Nidaros ut 200.000 kroner til foreninger og organisasjoner i vårt område.

– Som byens lokalavis brenner vi for Trondheim og folkene som bor og lever her. Det er dere vi er på jobb for hver eneste dag. Vi ønsker å være en viktig og positiv kraft i utviklingen av det som skjer i byen vår. Vi opplever det som ekstra meningsfullt og viktig å kunne bidra med støtte til aktiviteter for barn og unge i byen vår, noe som vil bli ekstra kjærkomment for flere, sier ansvarlig redaktør Vanja S. Holst.

Nidaros så dagens lys nyttårsaften 2019, og siden har flere tusen valgt å abonnere på lokalavisa i Trondheim.

– Vi er kommet for å bli, og for å vokse. Vi jobber hver dag knallhardt for å gi Trondheim enda mer god og viktig journalistikk, som bidrar til å drive samfunnet vårt fremover. Gjennom prosjektet vår Der du bor, har vi fokus på å besøke samtlige nabolag i kommunen i tiden fremover. Vi ønsker å møte dere der dere bor, og lytte til hva som opptar dere, sier hun og fortsetter:

– I tillegg satser vi enda tyngre på kritisk og undersøkende journalistikk, og har flere viktige prosjekter på gang. Nidaros sitt inntog i Trondheim har også gjennom Trønderdebatt sørget for at langt flere stemmer høres, og har bidratt til å løfte mange svært viktige debattsaker for folk i byen.

Pengestøtten fra Nidaros inngår i en ordning som omfatter 76 aviser eid av Amedia-konsernet. Til sammen skal det deles ut 25 millioner kroner i støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud og annen ideell virksomhet i regi av lokale lag og foreninger i Trondheim kommune.

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, som for frem år siden kjøpte Amedia og opprettet Amediastiftelsen for å ivareta eierskapet. Utlysningen av 25 millioner kroner i støtte skjer i tråd med det formålet til Amediastiftelsen: «Eie norske aviser tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.»

Søknadsfristen er 4. mai. Deretter skal en lokal jury, bestående av ansvarlig redaktør Vanja S. Holst, nyhetsredaktør Anniken Renslo Sandvik og ett eksternt medlem, bestemme hvilke tiltak som skal tildeles midler.

Søknader kan bare leveres gjennom denne søknadsportalen:

https://soknad.sparebankstiftelsen.no/amedia