Nesten 500 ekstra studenter til Trondheim

Nå blir det plass til nesten 500 ekstra studenter på NTNU og Dronning Mauds minne

DEL

I regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett kom forslaget om 4000 flere studieplasser ved landets høyskoler og universiteter. Nå er fordelingen mellom institusjonene klare. Disse plassene er på plass allerede til høsten om regjeringens forslag blir vedtatt.

- Det er alltid en glede å få flere studenter til Trondheim. Vi vet ikke sikkert hvordan verden ser ut på andre siden av krisa. Men vi vet at kunnskap og kompetanse er nødvendig for å omstille oss og skape nye jobber. Derfor er det viktig og riktig at det satses på høyere utdanning generelt og NTNU spesielt, sier Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant for Høyre i en pressemelding.

De 4000 nye studieplassene er fordelt mellom helse- og sosialfag, lærerutdanninger, matematikk, naturvitenskap og teknologi, juridiske og økonomisk-administrative fag og animasjon, utøvende musikk film og kunst. For NTNU og Dronning Mauds minne er det en overvekt av naturvitenskapelige fag, men også helse- og sosialfag får flere studieplasser.

- Det er viktig å gå flere i utdanning i yrker vi har behov for fremover. Vi vet at vi trenger flere sykepleiere i årene fremover. NTNU får nye studieplasser til sykepleiere, men også til videreutdanning av de sykepleierne vi allerede har. Jeg er også veldig glad for at det kommer 70 nye studieplasser til lektorer og pedagoger på NTNU og Dronning Mauds minne, sier Jon Gunnes, stortingsrepresentant for Venstre i pressemeldingen.

Fakta:

 • I revidert nasjonalbudsjett foreslo regjeringen å opprette 4000 flere studieplasser ved landets høyskoler og universiteter.
 • I regjeringens forslag er de 4000 studieplassene fordelt slik:Helse og sosialfag: 1123 plasserLærerutdanningene: 550 plasserMatematikk, naturvitenskap og teknologi: 1472 plasserJuridisk og økonomisk-administrative fag: 833 plasserAnimasjon, utøvende musikk, film og kunst: 22 plasser
 • Nå er fordelingen mellom de ulike institusjonene klare. At fordelingen blir slik, forutsetter at revidert nasjonalbudsjett vedtas i midten av juni.

For NTNU er fordelingen slik:

 • Totalt 464 flere studieplasser.
 • 114 flere studieplasser innen helse og sosialfag. Fordelingen er slik:
 • 20 studieplasser innen medisin.
 • 4 studieplasser psykologi profesjon.
 • 35 studieplasser sykepleier.
 • 35 studieplasser videreutdanning sykepleier.
 • 20 studieplasser innen andre helseutdanninger.
 • 60 flere studieplasser på lærerutdanninger. Fordelingen er slik:
 • 50 studieplasser innen grunnskolelæreutdanning/lektor.
 • 10 studieplasser innen lærerutdanning/pedagogikk.
 • 290 flere studieplasser innen naturvitenskapelige fag. Fordelingen er slik:
 • 20 studieplasser innen arkitektur og design.
 • 10 studieplasser innen fysisk planlegging.
 • 260 studieplasser innen matematikk, naturfag og teknologi.

For Dronning Mauds Minne er fordelingen slik:

 • 10 flere studieplasser innen diverse lærerutdanning/pedagogikk.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken