Husker at jeg i april 2020 tenkte at om et halvt år måtte da dette koronastyret være over. Vi hadde da sittet én måned i hjemmeisolasjon og fått fotballsesongen og sommerfestivalene amputert eller avlyst, og begynte å bli alvorlig lei.

Jeg er i dag glad for at jeg på det tidspunktet ikke visste at dette kom til å vare i noe som i alle fall ble to år til. Selv seks måneder ville vært en uendelighet man i moderne tid ikke hadde opplevd maken til. Når det halvannet år senere fortsatt er like mye smitte, blir man ordentlig ille til mote.

Jeg kjenner ingen som synes det er gøy med verken munnbind, hjemmeisolasjon eller koronatesting. Det er naturlig at man tenker at nok får være nok. To vaksinedoser skulle liksom være et «quick fix» for å bli kvitt dette en gang for alle. Det er dessverre ikke tilfelle.

Misnøye har mange utslag. Ett av dem er at enkelte kommer dit at de ikke lenger tror på det de blir fortalt fra myndighetshold? Vi ble jo forespeilet at dette skulle være over nå, og når vi har fulgt alle retningslinjene – og det likevel ikke er det – er det forståelig at vi blir motløse.

Les også

«Tom for argumenter? Ikke no’ problem – bare dra Holocaust-kortet»

Det er i hovedsak to grunner til at FHIs opprinnelige postulater om når dette var over, ikke har slått 100 prosent til: fordi vi vet mer om covid-19 enn for halvannet år siden og fordi viruset har mutert og inntatt andre former enn det opprinnelig hadde. Ingen av dem er grunner til å ha noe mindre tiltro til FHI nå enn tidligere.

Verken ebola og fugleinfluensa har vist seg å opptre helt på samme måte som covid-19, så FHI hadde naturlig nok ikke fullstendig sammenlignbare situasjoner å lære fra. FHI har imidlertid lært mer om strategier for pandemihåndtering, etter hvert som dette har pågått. I starten visste man, naturlig nok, en del mindre om dette enn man gjør nå.

Det var ikke så lett å sette to streker under svaret ved pandemistart, og noen råd har naturlig nok forandret seg. Å ta inn over seg lærdom og komme med forbedrede anbefalinger, må da være fullstendig logisk.

Jeg har ikke tallet på hvor mange ganger jeg de siste ukene har sett noen i sosiale medier komme med: «Ha! Myndighetene tok feil». Jeg vil påstå at det var helt naturlig, og at man har blitt klokere enn man var i starten – og at det derfor er enda mer grunn til å lytte til dem nå. Utålmodighet må ikke bli styrende for hva vi foretar oss, når vi har med et dødelig virus å gjøre.

Les også

«Hva gjør vi med Titanic-passasjerer som nekter å gå i livbåtene?»

Covid-19 har mutert en rekke ganger, slik virus ofte gjør. De nye mutasjonene har vist seg langt mer smittsomme enn de opprinnelige. Hvis du husker hvordan det var med første varianten, vil du erindre at barn i svært liten grad ble smittet – faktisk nesten ikke i det hele tatt. Skoler åpnet opp og barn trente fotball, nesten uten at man registrerte økning i antall smittede i denne aldersgruppen.

Hvis man spoler frem til denne uka, ser man at 436 av 897 smittede i Trondheim var under 20 år gamle. De aller fleste av disse var for unge til å ha blitt vaksinert.

Dette betyr ikke at du har blitt løyet for tidligere. Denne gruppa ble helt reelt ikke smittet i samme grad tidligere – som kommer av at covid-19-varianten vi har å hanskes med , smitter raskere og i større grad blant de unge.

Det gledelige er at symptomene blant de yngste, i de fleste tilfellene, ikke er voldsomme. Men derifra til å konkludere med at covid-19 ikke er farlig, er også feil.

Å kaste alt vi har lært om pandemien over ripa, er et håpløst valg. Korona forsvinner ikke av at vi bare later som om pandemien ikke lenger eksisterer. Rundt på kloden har dette vært forsøkt som strategi en rekke steder – og resultatet er stort sett katastrofalt.

Les også

«Kan vi nå, omsider, ta det på alvor?»

La meg bare minne om at de i Sverige til nå har hatt 15.110 dødsfall som følge av korona og 1,19 millioner smittetilfeller. Her har de gjort akkurat det en økende andel nordmenn nå foreslår – å bare se bort fra hele greia og leve som før.

I Norge har vi i skrivende stund 999 dødsfall og 243.000 smittetilfeller. Takk Gud og FHI for at det ikke er flere.

I Sverige er det altså nesten åtte ganger flere dødsfall per innbygger. Man har med andre ord langt mer grunn til å stille spørsmål ved rådene myndighetene har gitt der. Søta bror har smertelig fått erfare hva som skjer hvis man bare gir faen.

Det er ikke et eksempel til etterfølgelse.