(Trønderdebatt)

Mennesker med nedsatt funksjonsnedsettelser må i Trondheim kommune vente opptil 196 på svar på søknader om Brukerstyrt Personlig assistent (BPA). I tillegg kommer klagebehandlingen hvis søkerne ikke blir innvilget BPA eller blir innvilget for lite tid. Dette synes flertallspartiene i Trondheim, Arbeiderpartiet, SV, MDG og Senterpartiet er helt greit.

Når Høyre sammen med Pensjonistpartiet fremmet et forslag om et såkalt komiteinitiativ i Arbeids- og Sosialkomiteen for å få raskere saksbehandling og klare tidsfrister. Flertallspartiene stemte ned forslaget med begrunnelsen at det ikke var behov for et slikt initiativ. Bare Høyre, Pensjonistpartiet og Rødt stemte for forslaget.

Saken til Mats, som har vært omtalt i Nidaros, viser at det virkelig er behov for raskere saksbehandling. Dette sier mor til Mats, Lucy Sørensen:

«Jeg kan si at det har vært et grusomt år. Det har vært veldig mange runder. Forferdelige runder. Jeg synes at kommunen har fått lov av Statsforvalteren til å holde på for lenge. Det skulle ha vært gjort noe med dette for lenge, lenge, lenge siden».

Og denne familien er ikke den eneste som har lidd under kommunens sendrektighet. Men skal vi tro Arbeiderpartiet har ikke familien noen grunn til å klage.

Dette selv om familien klaget til Statsforvalteren og fikk medhold både i søknaden om BPA og i at saken hadde tatt alt for lang tid. Uten at det gjør inntrykk på Ap, SV, MDG og Sp.