KrF-leder Olaug Bollestad levert et såkalt skriftlig spørsmål i Stortinget, med adresse til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Her tar hun opp problematikken hun også tidligere har engasjert seg i overfor Nidaros: Behandlingen av ALS-syke Kim Andre Stakvik.

Stakvik ble liggende på St. Olavs Hospital i seks måneder for lenge, fordi Trondheim kommune ikke hadde kapasitet til å ta ham imot i det kommunale tilbudet. Etter at Nidaros begynte å omtale saken ble det likevel ordnet slik at Kim Andre kunne komme hjem.

Det skriftlige spørsmålet til Kjerkol lyder som følger:

«Hva synes statsråden om at en pasient ikke får komme hjem når behandlingen på sykehuset er ferdig, og det er bedre for pasienten å være et annet sted på enn sykehus?»

Stakvik har gradvis blitt svekket gjennom sykdomsforløpet, og er i dag lam i hele kroppen. Han har likevel følelse i hele kroppen, og er dermed «fanget» i sin egen kropp. Slik situasjonen er nå kan han kun bevege på øynene, og hans eneste mulighet til å kommunisere med omverdenen på er gjennom en øyestyrt talemaskin.

Som begrunnelse for spørsmålet skriver Bollestad følgende:

«ALS-syke Kim ble liggende ni måneder på sykehus, men ønsket etter tre av de ni månedene å bli flyttet enten til et helsehus eller hjem. Istedenfor ble han liggende et halvt år til på sykehus. Det finnes ideelle og private tilbud i området som kunne vært brukt når det offentlige helsehuset ikke hadde kapasitet til å ta imot vedkommende. For ALS-pasienter er tiden knapp, og et verdig behandlingstilbud viktig. Å bli liggende lenger på sykehus enn nødvendig er ikke til gode for verken pasienten, eller for andre som venter på plass på sykehus.»

Bollestad har i et intervju med Nidaros varslet at hun kom til å konfrontere statsråden med denne saken.

– Det går faktisk ikke an! Dette er måneder som han både ville og kunne brukt helt annerledes. Det er veldig ulikt fra person til person hvor fort ALS-forløpet går – og det er derfor det er så viktig i å ivareta den pasientgruppa, sa hun til Nidaros nylig.

Spørsmålet ble sendt 19. september, og venter nå på å svares ut av helse- og omsorgsministeren.