Den nye omleggingsveien skulle egentlig tas i bruk allerede forrige uke, men grunnet leveringsproblemer fra en underleverandør ble åpningen utsatt en uke.

Fredag klokken 6 ble veien tatt i bruk.

Omleggingen skjer i forbindelse med at det skal bygges en ny bru i området, og arbeidet vil skje på strekningen mellom Ranheim og Værnes.

Fartsgrensen på stedet er satt til 70 kilometer i timen og arbeidet er forventet å vare i omtrent ti måneder.

– Acciona legger om trafikken spesielt med hensyn til sikkerheten forbi anleggsområdet. Det vil bli sikret og skiltet godt, men det er viktig at trafikantene er oppmerksomme og følger skiltingen, sier Frank Skaufel.

Han er senior kommunikasjonsrådgiver og samfunnskontakt i det spanske konsernet Acciona som er totalentreprenør for prosjektering og bygging av den 23 kilometer lange E6 mellom Ranheim og Værnes.

Totalt skal det i anleggsperioden fram til ferdigstilling i 2026 bygges tre tunneler med total lengde på over syv kilometer, fem toplanskryss og flere overganger og kulverter i traseen.

Når prosjektet avsluttes om fire år, vil E6 mellom Ranheim og Værnes være en firefelts motorvei med fartsgrense på 110 kilometer i timen.