Årsaken er at Statens vegvesen skal rive reisen og forskalingen som har blitt brukt til å støpe Leirosbru nord.

– Det er da ikke sikkerhetsmessig forsvarlig å ha trafikk gående under brua, sier hovedbyggeleder Martin Jusnes Engum i Statens vegvesen i en pressemelding fra vegvesenet tirsdag.

I den forbindelse stenges Sluppenbrua og adkomsten sørover mot Bjørndalen fra fredag klokken 19.00 og muligens helt til mandag 21. februar klokken 05.00. Anleggsområdet blir også stengt for gående og syklister fram til rivningsarbeidet er utført.

– Som ved tidligere stenginger, blir det også denne gang satt opp en matebuss fra Romolslia til Tonstadkrysset, slik at kollektivtrafikken blir ivaretatt, sier Engum.

Oslovegen nord for Sluppen bru er allerede stengt, og vil være det i om lag halvannet år framover.