Nå selger Nils Arne Eggen hytta

– Vemodig og sorgfullt, ingen tvil om det, veit du.