Gå til sidens hovedinnhold

Nå må vi ikke vingle i elbilpolitikken!

Klimautslippene synker og luften er historisk ren i norske kommuner.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Trønderdebatt)

Et ekspertutvalg leverte nylig en rapport til samferdselsminister Hareide der de anbefaler å fjerne elbilens reduserte takster i bomringer. Flere politiske partier støtter dette. Venstre mener dette er et svært dårlig forslag.

Det går absolutt rette veien med å erstatte forurensende fossilbiler med elbiler i Norge. Det er oppløftende, og en sak Venstre har arbeidet for i 20 år. Nå gjelder det å holde foten stødig på elbilpedalen, og ikke vingle. Selv om over 50 % av nye biler nå er elbiler, om vi ser Norge under ett, er store deler av landet fortsatt ikke med på elbilbølgen. Vi må ikke gjøre endringer i elbilfordelene nå!

Målet er klinkende klart: Det skal kun selges nullutslippsbiler i 2025. Innen 4 år skal de 49 % som i dag velger fossilbiler over på el eller andre nullutslippsløsninger. Da trenger vi en stø kurs. Elbilfordelene må være så gode at vi når dette målet. For målet er definitivt innen rekkevidde, og da kan vi ikke vingle.

At elbilpolitikken ligger fast er avgjørende for å nå utslippskuttmål i 2030. Transportsektoren står for 1/3 av norske utslipp, og veitrafikken bidrar til størst utslipp. Heldigvis går norske klimagassutslipp ned, og har gjort det de siste fire årene. Elbilpolitikken er en viktig grunn til dette.

Danskene har vist oss hvordan man ikke skal drive elbilpolitikk. De har ikke klart å holde på elbilfordeler over tid, og elbilsalget har stoppet opp. Det vi trenger i Norge nå, er ikke «danske tilstander». Vi trenger å øke omstillingstakten på overgang fra fossilbiler til elbiler.

Om vi ser på hele den norske bilparken, ikke bare nybilsalget, så ligger elbilandelen på mellom 1-13 % i de ulike fylkene. Den er høyest i Hordaland og lavest i Finnmark. Videre er det langt færre elbiler i distriktene enn i byregionene. Reduserte bompenger er fortsatt en viktig grunn til at folk velger elbiler.

Det kommer stadig nye elbilmodeller på markedet. Mange av de modellene som er forventet å komme på markedet det neste året, er modeller som møter behov til folk i distriktene. Firhjulstrekk, stort bagasjerom, hengerfeste. Og ikke minst lenger rekkevidde. Det er avgjørende at vi nå holder stødig kurs på elbilpolitikken for å få distriktene med på elbilbølgen. Når endelig elbiler begynner å bli vanlig i distriktene, kan vi ikke fjerne fordeler.

Elbilpolitikken virker. Det er ingen grunn til å endre en politikk som tydelig viser at vi oppnår noe av det aller viktigste: Å redusere våre klimagassutslipp.

Kommentarer til denne saken