Det gjør de etter anbefaling fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, som mener at PCR-test, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell og selvtest bør sidestilles.

– Bakgrunnen for denne endringen er at kravet om PCR-test for å teste seg ut av smittekarantene har ført til lang svartid på slike tester, og at mange da blir sittende lengre enn nødvendig i karantene, skriver regjeringen på sine nettsider.

Helsedirektoratet påpeker at selvtester har en større feilmargin enn tester tatt av helsepersonell, men vurdert opp mot belastning på testkapasitet og lange svartider fra laboratorier, mener direktoratet at det er nødvendig å gjøre denne justeringen.

Endringene trer i kraft umiddelbart.

Dersom du lurer på noe vedrørende smittekarantene og isolasjon finner du informasjon på regjeringen sine nettsider.