Kommunedirektøren forslo å øke fartsgrensen i søndre del av Smistadvegen. Det er veien som går fra Granåsen til Ringvålvegen. Dagens fartsgrense på 50 km/t ble foreslått økt til 60 km/t, mens fartsgrensen på 50 km/t i nordre del skulle beholdes.

Et enstemmig formannskap vedtok endringen onsdag.


Det var Statens vegvesen som i et høringsmøte i mars bemerket av fartsgrensen på 50 km/t er for lav i den sørlige strekningen av vegen – og mente at denne burde økes til 60 km/t.

Ifølge saksdokumentene, sa politiet seg enig i dette.