I en pressemelding opplyser Trondheim kommune at de har gjennomført en anbudskonkurranse for kommersiell drift av el-sparkesykler i Trondheim kommune. Det inngås nå kontrakter med tre av tilbyderne: Tier, Voi og Zipp.

Tidligere var det Ryde som sto for utleien av el-sparkesykler i Trondheim.

Retningslinjer vedtatt av formannskapet tillater et samlet antall på inntil 600 el-sparkesykler for Trondheim. Dette betyr at de tre valgte operatørene, får operere med inntil 200 sparkesykler hver ute på gaten.

Trondheim kommune mottok sju tilbud innen tilbudsfristen.