Denne uken meldte Trondheim kommune at de velger å stenge Marinen natt til 1. mai, altså natt til søndag, etter vedtak fra politiet. Det samme gjelder for natt til 17. mai.

Lørdag ettermiddag var kommunens ansatte i sving og fra lørdag ettermiddag var det satt opp sperringer.

Fra før av har Marinen vært en tradisjonell og populær plass der både ungdommer og russ møtes natt til 1. mai og natt til 17. mai. Det hadde en tendens til å komme litt ut av kontroll, forteller Even Ytterhus. Han er SLT (samordning av lokal kriminalitetsforebyggende tiltak) koordinator i kommunedirektørens stab.

– Vi har gjort det hvert år de siste 6–7 årene, sier Ytterhus og forklarer stengingen:

– Marinen er et veldig lite geografisk område, og det vi opplevde når det var åpent var at det på grunn av at det er så lite, så ble det veldig tett med alle ungdommene som samlet seg der, opp mot 1200, sier Ytterhus og poengterer at dette gjaldt både russ og annen ungdom.

– Det ble mye knuffing og slåssing. Vi var redd for at folk skulle dette ut i elva, og det var det også noen som gjorde.

Glassbrott

Men dette var ikke den tyngstveiende faktoren, forklarer SLT-koordinatoren. For selv om ungdommen samles på Marinen om på kveldstid, er stedet en populær plass for barnefamilier på dagtid.

– På toppen av alt klatret noen over gjerdet til domkirkas kirkegård og utøvde hærverk der. Det var også de som hadde med seg mye flasker og som knuste det slik at det havnet ned i gresset på Marinen. Det førte til at vi egentlig måtte stenge Marinen halve sommeren for barnefamilier på grunn av alt glassbrottet vi aldri klarte å få opp. Bydrift jobbet jo i dagevis og enda var det unger som skar seg.

Ifølge Ytterhus er det enkelte som mener man ikke hadde trengt å stenge Marinen disse dagene.

– Det kan godt hende det hadde gått bra, men da virker det som man har glemt det som skjedde nedpå der. Vi ønsker heller å stenge det de dagene her og la ungdommen trekke til andre plasser, enn å ha det stengt halve sommeren, sier Ytterhus.

Åpnes i morgen tidlig

Ifølge Trondheim kommune på Facebook er bakgrunnen for stengingen at politiet ikke ønsker at mindreårige skal søke seg inn mot sentrum og russefeiringen disse nettene.

«Marinen har i en årrekke vært stengt disse nettene ut ifra sikkerhetsmessige vurderinger særlig knyttet til nærheten til Nidelva,» skrev kommunen på Facebook.

Både lørdag 30. mai og mandag 16. mai, blir Marinen stengt fra i 15-tiden disse dagene. Påfølgende morgen åpnes det for ferdsel og opphold igjen.