Skipet, som ble bygget i Bergen i 1911 for Vesteraalens Damskibsselskab, har i dag funksjon som et flytende museum, Norsk krigsseilermuseum.

Fra august til september seiler det vernede skipet innom en rekke steder, og gir folk som har booket gratis billett mulighet til å komme om bord. På skipet er det utstillinger om krigsseilernes innsats og om hvordan de bodde om bord.

Det går fram av opplysninger som ligger ute på Vest-Agder-museet på sine nettsider.

I fredstid har skipet hovedsakelig fraktet folk og gods opp og ned norskekysten. Under begge verdenskrigene ble Hestmanden brukt til den risikofylte konvoifarten, men klarte seg gjennom to verdenskriger og fikk ry på seg som et særdeles heldig skip, står det.

Skipet kom til Trondheim lørdag, og skal bli i én uke framover, ifølge seilasplanen.

Jon Alfred Hassel, pensjonert major og seniorrådgiver for Forsvarsbygg i Trøndelag tar Nidaros og reporter Nadia Ravlo gjennom en gammel bunker som tyskerne brukte under Andre verdenskrig.