(Trønderdebatt)

Etter åtte år med en helseminister fra Høyre ser vi at de samme problemene man hadde i 2013 fortsatt finnes i 2021. Riksrevisjonen kom i 2019 med en alvorlig advarsel om det norske fødetilbudet. Altfor mange jobbet deltid, det var ikke nok folk på jobb og manglende bemanning. Kritikken burde blitt tatt på alvor, men det virker til at høyreregjeringen ikke evner å ta tak.

Statsminister Erna Solberg har lenge bedt om at norske kvinner må føde flere barn, men hun har ikke fulgt opp med konkrete tiltak. Arbeiderpartiet mener at kvinner både før, etter og under fødsel fortjener trygghet og god oppfølging. Skal vi få til dette er vi avhengig av at vi har nok ansatte som har tid og kompetanse til å bistå kvinnene.

Arbeiderpartiet vil prioritere flere ansatte ved fødeavdelingene med mål om én-til-én-oppfølging fra jordmor under fødselen. De ansatte skal også ha en hel stilling, heltid er ikke bare bra for de ansatte, det er også bra for kvinnene som føder.

Denne sommeren ventes mange nye babyer til verden. Men altfor mange fødeavdelinger holder sommerstengt selv om prognosene forventer at det kommer til å fødes flere barn på sommeren i år enn tilsvarende år. Arbeiderpartiet og andre partier på stortinget har vi stilt spørsmål til helseministeren med bekymring. Uansett hvor eller når norske kvinner føder må de ha trygghet for at de får den oppfølgingen de trenger.

En fødeavdeling er ikke som et samlebånd på en fabrikk. Fødselsomsorgen er en verdikjede. Den starter med god oppfølging av fastlegen og jordmor under svangerskapet, en trygg følgetjeneste hvis de som har lang vei til fødetilbudet, og et trygt fødetilbud ved enten en kvinneklinikk eller en fødeavdeling. Vi må legge til rette for at mor kan være så lenge som nødvendig på barselavdelingen etter fødsel.

Det handler om å få en god start, og sørge for at man får hjelp og støtte til å få etablert amming før hjemreise. Da trenger vi de jordmødrene vi har i hele stillinger og vi trenger flere av dem.