Å bruke munnbind har nå gått fra anbefalt til påbudt. Det bestemte formannskapet i Trondheim kommune torsdag formiddag.

De nye reglene lyder slik:

  • Påbud om at serverings- og skjenkestedene med alkoholservering skal registrere alle enkeltkunder ved ankomst.
  • Påbud om bruk av munnbind for voksne og ungdom over 12 år på offentligtransportmiddel og i offentlige innendørs lokaler der man ikke kan holdeminst en meters avstand. Det gis fritak for personer som av medisinske hensyn ikke kan benytte munnbind.

Videre anbefaler formannskapet på det sterkeste at man jobber hjemmefra dersom man må benytte seg av kollektivtransport.

Følgende anbefalinger blir videreført:

  • Det anbefales minimum 2 meters avstand mellom personer som trener på treningssenter.
  • Det anbefales bruk av munnbind i drosje, både av sjåfør og passasjerer over 12 år.
  • Det anbefales å begrense sosiale kontakter så mye som mulig (gjelder ikke egen husstand/ arbeid/skole).

Tilleggsforslag

Det kom også noen ekstra forslag fra politikerne torsdag. Alle ble vedtatt.

Marte Løvik (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:

I lokaler for kultur, sport- og fritidsaktiviteter gjelder plikten ikke utøver under selve kultur eller idrettsaktiviteten.

Med tanke på munnbind-påbudet ba Silje Naper Salomonsen (SV) om at studiesteder nevnes i samme setning som butikker, kjøpesentre og serveringssteder.

Rita Ottervik (Ap) fremmet forslag om munnbindpåbud også i taxi:

Passasjerene skal bruke munnbind i drosje. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i drosjen, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av drosjen. Plikten til å bruk munnbind gjelde tilsvarende for sjåfør når det er passasjerer i drosjen.

Løvik fremmet også følgende forslag:

Formannskapet ber kommunedirektøren igangsette vaksinering av 16- og 17-åringer i Trondheim med en gang. Kommunedirektøren bes vurdere om vaksineringen kan gjennomføres på den enkelte skole av helsesykepleier.

Dette kunne kommunedirektør Morten Wolden opplyse om at igangsettes neste uke.