Det opplyser vegvesenet i en pressemelding.

– For å få tiltenkt effekt av det ombygde krysset er det viktig at den nye kapasiteten benyttes. Det vil si at begge feltene blir brukt inn mot, og gjennom krysset på en effektiv måte, sier prosjektleder Odd Jostein Haugen i Statens vegvesen.

Tidligere har strekningen ført til hodebry for flere pendlere. Nå skal de nye endringene skal øke effektiviteten i rushtida. For å gjøre dette blir det montert en detektorstyrt tilfartskontroll inn mot rundkjøringen fra sør, opplyser vegvesenet.

– Dette fungerer slik at når det danner seg kø på rampa, så startes et lyssignal som slipper gjennom en bil om gangen. Dette lyssignalet er plassert 15 meter før rundkjøringen, sier Haugen.

Dette er endret i krysset:

  • Rampe fra E6 mot E39 er utvidet til 2 felt i en lengde på cirka 400 meter.
  • Det er bygd et filterfelt fra E6 mot Klett. Dette er et eget avkjøringsfelt som går utenom rundkjøringen og skal gi bedre flyt.
  • Rundkjøringen er ombygd slik at det er oval form på sentraløya, og slik at det er 2 kjørefelt i hovedtrafikkretningen.
  • E39 er ombygd slik at det er plass til 2 kjørefelt ut av rundkjøringen, med en flettestrekning fram mot fletting til ett felt.
  • I tillegg blir det etablert en detektorstyrt tilfartskontroll inn mot rundkjøringen fra sør. Denne vil regulere hvor mange som kommer inn mot rundkjøringa fra sør.