Fredag åpner fylkesvei 6682 gjennom Bjørndalen. Det melder Miljøpakken.

Veien har vært stengt siden 15. november, da arbeidet med den Saupstadbrua startet. Det er en ny gang- og sykkelbru som blir ferdig neste år, og går på tvers over Bjørndalen med et bruspenn på 180 meter.

LES OGSÅ: Byggestart for ny bru – stenger vei i fem måneder

Stengingen av fylkesveien skyldtes at veien måtte heves inntil 2,5 meter over en strekning på 350 meter før arbeidene med brua kan ta til. Usikre grunnforhold utløste krav om å bygge motfyllinger i skråningene på begge sider for å hindre rasfare, står det i meldingen.

Gang- og sykkelvegen har vært åpen i en midlertidig trasé i hele perioden.

Brua skal etter planen stå ferdig ved utgangen av oktober 2023. Kortere perioder med stenging kan forekomme også senere i anleggsperioden, men i utgangspunktet skal Bjørndalen holdes åpen, heter det meldingen.

Parallelt med prosjektet Saupstadbrua, pågår bygging av Nydelsbrua. Også den vil etter planen åpne høsten 2023. Da vil dagens Sluppen bru bli forbeholdt syklister og fotgjengere.

De to bruprosjektene vil gi syklister et langt bedre tilbud enn i dag, påpekes det i meldingen.