Stavåbrua på E6 i Rennebu kommune åpner for trafikk igjen førstkomme nde onsdag klokken 12. Det melder Statens vegvesen mandag.

– Vi er veldig glade for at vi endelig kan tilby trafikantene et forutsigbart, effektivt og trygt transportsystem over Stavåa, sier avdelingsdirektør Ruth Helene Myklebust i Statens vegvesen Drift og vedlikehold Midt i en pressemelding.

Siden april i fjor har brua hatt manuell trafikkdirigering. Kun ett kjørefelt har vært åpent, og det har vært redusert lastkasse. Dette har ført til kø ved flere anledninger.

– Brua er den lengste, midlertidige brua som er bygget i Norge – med et totalt spenn på 140 meter, hvorav 99 meter fritt spenn, sier Myklebust.

E6-traseen skal ferdigstilles i 2026, og da vil den midlertidige brua bli demontert.

Brua er dimensjonert for 10 tonns akseltrykk og totalvekt 60 tonn. Hastigheten vil være 60 km/t som tidligere, med bakgrunn i kurvaturen på veien.

Den eksisterende brua over Stavåa ble bygd i 1942.