Mobbeombudet: – Skolenedstengingen førte til mer digital mobbing

De strenge smitteverntiltakene ved gjenåpningen av grunnskolene førte også til redusert mobbing og økt trivsel for mange utsatte barn, sier mobbeombudet i Trøndelag. Nå advarer han om at normalisering av skolehverdagen kan medføre normalisering av mobbingen.