Rådet fra myndighetene om å unngå unødvendige flyreiser burde kommet tidligere – ja, for lenge sia – helst da vi fikk kunnskap om klimagassutslipp fra fossil energibruk og før økonomien vår ble så veldig sårbar. Nå må samfunnet gjennom ei storstilt omstilling til det bedre for mennesker og miljø.

Under det forrige møtet i finans- og organisasjonskomiteen som ble avholdt på rådhuset kritiserte jeg bystyrekollegaene mine for manglende kriseforståelse da de planla at vi skulle ta en flyreise for å bli bedre kjent og lære noe nytt. Dette var før utbruddet av covid-19 i Europa, og argumentasjonen min dreide seg om klimagassutslipp.

Slike flyreiser ville medført utslipp av 243–407 kilogram karbondioksid for hvert komitemedlem. Tallet kommer an på om reisemålet var Helsingfors, København, Amsterdam eller Brussel. Uansett tilsvarer det for eksempel mer enn hva gjennomsnittspersonen i Uganda slipper ut gjennom et helt år.

Vi veit at utslipp av karbondioksid og andre klimagasser driver den globale oppvarminga som truer livet på jorda. Noen få måneder tilbake sto samtlige parti med unntak av Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet bak følgende vedtak.

Bystyret erklærer at den globale oppvarmingen og tap av naturmangfold representerer en krisesituasjon som også vil ramme Trondheim kommune. Bystyret mener at kun en ekstraordinær, rask og felles global innsats kan forhindre katastrofale konsekvenser. Trondheim kommune må ta sin del av ansvaret.

At Trondheim kommune må ta sin del av ansvaret i denne krisesituasjonen innebærer mye, men det innebærer definitivt ikke at alle komiteene våre tar en unødvendig flyreise slik kun vi som er blant verdens rikeste mennesker har anledning til.

Når denne perioden med sosial distansering er over kan vi like gjerne bli kjent med hverandre og lære noe nytt i Hell som i Helsingfors. Finans- og organisasjonskomiteen var heldigvis enig i det. Imidlertid er jeg redd for at bystyrekollegaene mine ikke tar til seg kritikken som handla om manglende kriseforståelse knytta til klimagassutslipp.

Klimapolitikken hittil har båret preg av tiltak som ikke står i forhold til situasjonen. Derfor må klimagassutslippene kuttes drastisk i løpet av 2020-årene. Sjøl om stadig flere mennesker ønsker å ta sin del av ansvaret er det sånn at også denne dugnaden krever tydelig ledelse med en viss kriseforståelse.