Jon-Arild Johansen stiller bystyrets medlemmer et betimelig spørsmål i Nidaros 23. april 2020: «Hvorfor skal Midtbyen svekkes?». Spørsmålet begrunnes med at kun ett av fire alternativ til ny plassering av et kunst- og designmuseum ligger i Midtbyen. Et nytt kunst- og designmuseum vil være en sammenslåing av dagens Trondheim Kunstmuseum og Kunstindustrimuseet. Johansen påpeker at ved å røske to tunge kunstinstitusjoner ut av sentrum, fjernes titusenvis av museumspublikummere som bidrar til å holde liv i en rekke andre servicebedrifter i den historiske gamlebyen vår.

Høyre deler Johansens bekymring for Midtbyen. Derfor fremmet vi forslag om at “et kunstmuseum vil ha store fordeler av å ligge nær andre attraksjoner. Formannskapet mener derfor et nytt kunst- og designmuseum bør ligge i Midtbyen.”

Midtbyen er Trondheims hjerte. Trondheims historie, Trondheims nåtid og Trondheims fremtid, er alt forankret i Midtbyen. Byens beboere, besøkende, næringsliv og kulturliv er alle tjent med en levende midtby. Og byens kulturtilbud spiller en viktig rolle for å lokke publikum til Midtbyen.

Johansen har gode argumenter for hvorfor et kunstmuseum med fordel bør plasseres i Midtbyen. Skal vi ha en levende midtby fremover må vi videreutvikle Midtbyen som byens kulturknutepunkt, og ikke flytte viktige institusjoner ut av Midtbyen. Midtbyen er avhengig av et rikt kulturliv, og kulturlivet er avhengig av en levende midtby.

«Trondheim er Trondheim, og trenger løsninger som passer for Trondheim», skriver Johansen. Trondheim har et konsentrert midtbyområde. Korte gangavstander mellom kulturinstitusjonene og en kombinasjon av både byens historie og det moderne. Innenfor en kort radius kan du oppleve ærverdige Nidarosdomen, gå innom Trondheim kunstmuseum med sin fantastiske kunstsamling og vandre videre til Kunsthallen og snart nyetablerte Kjøpmannsgata Ung Kunst. Et bredt spekter av kunst- og kulturopplevelser innenfor et lite område. Dette gjør Trondheim særegen og det er det vi må legge til rette for å videreutvikle.

I bystyrets budsjettdebatt i 2018 sa jeg fra talerstolen at: «Høyre ser betydningen av et aktivt kulturliv i byen vår, og vi ser hvordan kulturtilbud, næringsliv og andre aktører i Midtbyen er avhengig av hverandre for ikke bare å yte gode tilbud til byens beboere og besøkende, men faktisk for å overleve.» Det er like aktuelt i dag. Skal vi oppnå det holder det ikke å snakke om at vi vil løfte Midtbyen, vi må faktisk gjøre det gjennom aktiv handling.

Høyre har ambisjoner for Midtbyen. Vi har ved flere anledninger foreslått tiltak for å øke aktiviteten i Midtbyen. Tiltak slik som gratis gategrunnsleie, øke støtten til Midtbyen Management og Kulturnatt og å bedre fremkommeligheten inn til Midtbyen, for å nevne noe. Og nå senest med Høyre sitt forslag om å plassere et nytt kunst- og designmuseum i Midtbyen.

Midtbyen som kulturknutepunkt vil være det beste bidraget til et publikumsrikt og levende sentrum. Og hva er vel Trondheim uten en levende Midtby? Dette er åpenbart et spørsmål vi ikke har lyst til å oppleve svaret på. Men da må flere av byens politikere begynne å legge til rette for Midtbyen og kulturlivet.

Å styrke Midtbyen som kulturknutepunkt vil være vinn-vinn-situasjon, både for kulturinstitusjonene og for Midtbyen. La oss spille på det Trondheim har og det vi er gode på, istedenfor å kopiere andre vi ikke har forutsetning til å sammenligne oss med. La oss spille Midtbyen god!