Mer angst og depresjon blant unge: Sandra (24) etterlyser flere lavterskeltilbud

Data fra HUNT 4-undersøkelsen viser at langt flere har symptomer på psykiske plager nå enn før.