Flere av jentene i den omfattende overgrepssaken var under 16 år da de ble avhørt, og det er derfor gjennomført tilrettelagte avhør på Barnehuset, som har blitt avspilt i tingretten de siste ukene.

I flere av avhørene har avhørerne gått for langt i hva de har sagt til jentene innledningsvis i avhøret, har både statsadvokat Per Morten Schjetne og forsvarer Frode Wisth anført i retten.

I ett av avhørene tidligere denne uken, forklarte for eksempel hun som avhørte en fornærmet jente at de har pågrepet en mann i Trondheim, som har utgitt seg for å hete Ståle Hansen og betalt unge jenter for å sende overgrepsbilder og -videoer til ham.

Mener de har gått for langt

Disse avhørene har vært tema i rettssaken flere ganger de siste ukene.

– Jeg tenker at her har man gått for langt. Det er naturlig å si noe om saken innledningsvis, men man burde spurt «Har du hatt kontakt med noen på nettet som har tilbudt deg penger for at du skal gjøre det ene eller det andre?». Det skulle jeg ha ønsket at saken startet med, sier Schjetne i retten onsdag.

Han mener at et sånt spørsmål ville ha hatt en helt annen bevisvekt enn når det ble spurt «Har du hatt kontakt med Ståle?».

– De har fått opplysninger om hva tiltalte skal ha gjort. Det har jeg likt så dårlig. Jeg har mistrivdes med å se på dette. Det er noe som heter uskyldspresumsjon, sier statsadvokaten.

Han mener at politiet kunne ha sagt at de har pågrepet en mann, og at han er under etterforskning. Han reagerer på at avhørerne i enkelte tilfeller har fortalt at en mann er fengslet for å ha forgrepet seg på jenter.

– Dere som sitter her, har jo ikke enda tatt stilling til skyld, sier han henvendt direkte til retten.

– Mange avhørere har gått for langt.

Ikke bekymret

Statsadvokat Schjetne mener imidlertid ikke at dette har noe å si for troverdigheten til jentene, og trekker fram at det er andre ting som gjør at man likevel kan stole på deres forklaringer.

– Jeg er ikke bekymret, og det er på grunn av det som kommer fram i avhøret, sier han, og trekker fram at mange av jentene synes at dette er ubehagelig å snakke om, de er redde for om foreldrene får vite om dette, og de skjemmes over det de har gjort.

– Disse jentene har ikke lyst til å snakke om saken i det hele tatt. Det er det som er settingen. Jeg har ingen bekymring for om de skal ha fortalt om noe drøyere enn det de har gjort, sier han.

Videre viser han til likhetsmomenter i jentenes forklaring, og dette kommer uten at de vet hva de andre har forklart.

– Det handler om Ståle, Preben, penger, kontakt, «Ståle» eller «Preben» forteller lite om seg selv, høflig, gir komplimenter, tiltalte er ikke opptatt av jentenes alder – han vil ha bilder han. Kontanter i posten går igjen, og at de skal sende bilder helt til «Ståle» eller «Preben» «kommer».

– Tiltalte har ingen interesse av å møte jentene og ha seksuell omgang med dem. Men han utgir seg for å være en 20-åring. Dette er en del av kontakten.

Les også

Startet med fem betalingskort: Slik avdekket politiet den omfattende overgrepssaken