(Nettavisen): I helgen ble Miljøpartiet De Grønne (MDG) sitt landsmøte avholdt over internett. En av sakene det skulle stemmes over var hvor vidt partiets kvinnenettverk, Grønt Kvinnenettverk (GK), sin representant skal ha stemmerett eller ei ved landsmøtet.

Denne praksisen er vanlig i norsk politikk. Ifølge GK selv er det bare Frp og MDG som ikke har vedtatt stemmerett for sitt kvinnenettverk.

– Dessverre så stemmer det, sier GK-leder Ane Reinan.

Det var kvinnenettverket selv som fremmet forslaget på landsmøtet. Det ble nedstemt, med 102 stemmer for og 101 stemmer mot. Forslaget måtte ha to tredjedelers flertall for å bli vedtatt.

«Begrensende»

– Jeg bruker ikke legge meg borti andre partis interne organisering.

Slik starter Høyres stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth et innlegg publisert på Facebook lørdag kveld.

– Men det blir vanskelig å la være når MDGs landsmøte har vedtatt at representanten for kvinnenettverket ikke skal ha stemmerett. Det er helt utrolig å høre argumentasjonen for hvorfor det skal være slik: Det er nemlig «begrensende» å ha stemmerett fordi man må ta stilling til og sette seg inn i alle slags saker, fortsetter hun.

Ordet «begrensende» er hentet ut fra innlegget til vedtektskomiteens Jens Petter Grini Pedersen på landsmøtet:

– Det å ha stemmerett kan virke begrensende. En delegat med stemmerett på landsmøtet vil være forpliktet til aktivt å sette seg inn i og ta stilling til alle saker som tas opp på landsmøtet. Jeg mener det er uheldig dersom Grønt Kvinnenettverk må bruke tid på å ta stilling til, og votere i, saker som ikke angår kvinnenettverkets mandat, da det vil kunne forhindre kvinnenettverkets representant i å utføre oppgaver som utgjør et reelt bidrag til kvinners deltakelse i partiet og til partiets kjønnsbalanse, uttalte Pedersen til landsmøtet.

– Klønete

GKs leder understreker overfor Nettavisen at hun synes kvinner er godt representert i MDG, og at partiet har en god likestillingspolitikk, men uttrykker samtidig at hun synes det er uheldig at forslaget ble nedstemt. Hun var heller ikke helt fornøyd med innlegget til Pedersen:

– Jens uttalte seg klønete. Det mener jeg, sier Reinan.

I en e-post til Nettavisen vedgår Pedersen at han kunne ordlagt seg annerledes, uten å gå nærmere inn på hvordan:

– Jeg anerkjenner at jeg kunne formulert meg på en bedre måte, skriver Pedersen.

Han presiserer at GK har et svært viktig formål i partiet, og at de har mulighet til å stille med en representant med tale- og forslagsrett.

Flere Høyre-medlemmer reagerer

Flere Høyre-representanter har svart på Lønseth sitt Facebook-innlegg, blant dem stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde og Unge Høyre-leder Sandra Bruflot:

– Hva i all verden, skriver Tybring-Gjedde.

– Grøten kommer til å koke over på platene hvis kvinner skal sette seg inn i alle mulige politiske saker? ‍♀️, skriver Bruflot.

– Debatten høyrerepresentantene nå forsøker å starte er kunstig, skriver Pedersen til Nettavisen.

Grunnen til at han ikke mener kvinnenettverket burde ha stemmerett på landsmøtet henger sammen med hvordan partiet er bygd opp og organisert:

– Delegatene som har stemmerett på Landsmøtet er i all hovedsak valgt gjennom partiets lag eller sideorganisasjoner med egne medlemsregistre. Det eneste unntaket er partiets leder og nestledere. Jeg mener det er positivt at avgjørelsene som fattes på Landsmøtet, fattes av delegater som er valgt direkte av partiets og sideorganisasjonenes medlemmer på lagenes årsmøter og på sideorganisasjonenes landsmøter. Dette gir en tett kobling mellom medlemmenes vilje og Landsmøtets avgjørelser, skriver Pedersen.

Han legger til at han mener prinsippet blir utvannet dersom tillitsverv får stemmerett på landsmøtet. Andre eksempler på tillitsverv uten stemmerett er sentralstyret og programkomiteen, ifølge Pedersen.

Les også

Bevar kjønnspoengene. Vi har ikke kommet langt nok.

– Gammeldags språkbruk

Lønseth i Høyre synes dette kan virke litt merkelig fra utsiden:

– Hvordan MDG organiserer seg styrer de selv, men det virker litt paradoksalt at det er en styrke at kvinnenettverket deltar i debatter, men at de ikke skal ha en stemme når partiets politikk skal avgjøres, sier hun til Nettavisen, og legger til:

– Hvilke ord vi bruker om hverandre har noe å si for likestilling mellom kvinner og menn. Når det gis inntrykk av at det nærmest blir for mye for en kvinnepolitisk ansvarlig å sette seg inn i om hun skal ta stilling til alle politiske spørsmål, er det på sin plass å si ifra. Det er ikke kunstig å påpeke den type gammeldags språkbruk, det er nødvendig.

– Alle saker angår kvinner

I sitt innlegg på landsmøtet utdyper Pedersen hvordan MDG er bygd opp, og hva slags ombudsfunksjon kvinnenettverket har:

– Jeg mener det er uheldig dersom Grønt Kvinnenettverk må bruke tid på å ta stilling til, og votere i, saker som ikke angår kvinnenettverkets mandat, da det vil kunne forhindre kvinnenettverkets representant i å utføre oppgaver som utgjør et reelt bidrag til kvinners deltakelse i partiet og til partiets kjønnsbalanse.

I sitt Facebook-innlegg svarer Høyres Lønseth:

– Dette er håpløst gammeldags. Alle saker angår kvinner. Det er ikke begrensende å ta stilling til helheten i partiets politikk, det er en selvfølge og en styrke for partiet at kvinnenettverket gjør det.

Til dette viser Pedersen til at GK blant annet har tale- og forslagsrett:

– Jeg er helt enig i at det er en styrke for partiet at Kvinnenettverket bidrar i interne debatter både på Landsmøtet og i andre partifora.

GK-leder Reinan sier at kvinnenettverket ikke har hørt noe fra partiledelsen etter avstemningen og den påfølgende debatten, men forteller at de har vært i kontakt med Pedersen og fått klarhet i at innlegget ikke var ment slik det framsto, og at de har lagt det bak seg.