MDG til kamp mot ferien

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto Foto:

Av

– Det skal være trist å ha ferie, synes å være budskapet fra MDG. Deres forslag om hytteforbud er usosialt, og et fullstendig selvmål i klimakampen.

DEL

LEDERMDGs programkomite har denne uka foreslått å stoppe bygging av nye hytter utenfor eksisterende hyttefelt. Hytteområder som ikke allerede har vann, strøm, kloakk og vei, skal ikke få det.

MDG vil charterturismen til livs. For å sørge for å kutte utslippene fra flytrafikken må den årlige turen til Gran Canaria gå fra å være helt oppnåelig for folk flest, til å bli utenfor rekkevidde for vanlige norske familier. Dette er et av mange eksempler på dilemmaene vi står foran når klimagassutslippene skal kuttes. «Folk må reise mindre på utenlandsferie» er et tøft budskap. Det er også et viktig spørsmål, om hva vi alle er villige til å forsake for å unngå klimakatastrofe, som fortjener seriøs debatt. Å starte den debatten med å i praksis nekte folk å også feriere på hytta i Norge, er verst tenkelige utgangspunkt.

Hva tror MDG skjer med hytteprisene dersom man innfører et slikt regime? Allerede er det blitt uoppnåelig for svært mange å få en fritidsbolig.

Vi går nå inn i en sommer der vi alle vil feriere i Norge. MDG kunne omfavnet denne muligheten til å bygge opp under de fantastiske feriemulighetene hjemlandet gir. «Kortreist ferie» kan i løpet av 2020 komme til å bli et ord de aller fleste av oss assosierer med gode opplevelser, etter en svært krevende vår. I en slik situasjon bør miljøbevegelsen gjøre alt den kan nettopp for å styrke Norgesferiens appell - og slik få gjennomslag blant langt flere for at vi både kan og må reise mindre med fly.

I stedet synes budskapet å være at folk får holde seg i en byleilighet og reise kollektivt i feriene også, mens de dyrker sine egne gulrøtter på terrassen og anlegger kompost i boden. Det skal ikke være morsomt og hyggelig å ha ferie med familien.

Summen av MDGs politikk blir en trist ferie, der den kjøttfrie feriemandagen tilbringes i egen leilighet og kun de som har arvet en hytte, eller har flere millioner å avse, har tilgang til det som en gang var et bredt tilgjengelig gode: Ei hytte i Norge.

En må ha levd for lenge inne i et partiprogram for å greie å gjøre det til et problem at folk faktisk koser seg og bruker naturen, fisker og går turer på hytteferie. Forslaget fra MDG er derfor virkelighetsfjernt og tåpelig. Det vil skape enda større forskjeller i det norske samfunnet og utelukke mange fra å få nyte rolige helger og ferier i hytta, og få ladet batteriene til å gå løs på nye arbeidsuker.

Forslaget vil også bli en stor utfordring for en rekke norske lokalsamfunn som er avhengig av hytteturismen. Det vil føre til ytterligere sentralisering og svekke livskraftige bygder.

Ikke minst spenner forslaget bein for en seriøs debatt om utfordringene hytteutbygging kan medføre for naturen. «Forby alle nye hyttefelt» er et banalt svar på et spørsmål langt flere kunne engasjert seg i, om utgangspunktet bare var seriøst. Og ikke bare symbolpolitikk.

Artikkeltags