Dette skriver fylkeskommunen i pressemeldingen:

«Årets prisvinner har på mange vis markert seg i og tatt ansvar for at vi ved skolen har et trygt og godt elevmiljø. Et elevmiljø der det er lov å være engasjert og dyrke særinteresser. Martha har bl.a. vært leder av skolemiljøgruppa, hatt ansvaret for planleggingen av Aktiv Skolestart (AKS) for nye elever de to siste skoleårene, medlem og leder av skolens elevråd, og aktiv pådriver og skuespiller (med meget godt talent) i årets Kattarevy (Katta var alene om å ha russerevy i dette koronaåret). Som om dette ikke var nok har Martha i tillegg engasjert seg i flere av skolens elevdrevne klubber (Filmklubben, Katta-Memes, Juleklubben, Te- og kaffeklubben, Strikkeklubben og KUHK (i sistnevnte klubb har hun vært en drivende kraft når det gjelder organiseringen av Kattas fredagsQuiz)».

I tillegg går Volløyhaug ut med de beste karakterer på vitnemålet.

Kong Harald V's ærespris gis i form av et armbåndsur med gravering.