20. november er barnekonvensjonens egen dag, og det gikk ikke upåaktet hen i Lademoen kirke. Der ble dagen feiret fredag gjennom Barnas katedral, en møteplass for barn og unge som tar sikte på å inkludere alle, uansett hvor man kommer fra.

Med på feiringen var elever fra 5. til syvende trinn. Arrangørene forteller til Nidaros at elevene ved Lilleby skole hadde konsert, mens syvendeklasse ved Lilleby, Bispehaugen og Trondheim International School hadde laget kunst relatert til barnas rettigheter og FNs bærekraftsmål.

Arrangør Kathrin Kampfer forteller at kunsten er kjøpt inn av Söderberg & Partners Wealth Management for totalt 25.000 kroner, som skal gå til Unicef og Redd Barna, øremerket barn som ikke har mulighet til å gå på skole.

Også Redd Barna, FN-Sambandet og KrF-politiker Geirmund Lykke var til stede, og holdt appeller. Bama bidro også til dagen med 40 kilo bananer.

– Barnekonvensjonsdagen sluttet bærekraftig med en bananfest, sier Kathrin Kampfer i en e-post til Nidaros.